جمعه 7 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439
  چارت 7- نحوه دادن دیازپام رکتال برای موارد تشنج ( کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله ویژه پزشکان )

 

دیازپام رکتال بدهید:
دوز لازم را از آمپول دیازپام به داخل سرنگ انسولین ( 1ml ) بکشید.
در صورت امکان دوز را براساس وزن کودک تعیین کنید،
سپس سوزن را در آورید.
سرنگ را 4 تا 5 سانتیمتر داخل مقعد کودک فرو برده و محلول دیازپام را داخل آن تخلیه کنید.
برای مدت چند دقیقه هر دو با سن کودک را با هم نگه دارید.

سن / وزن دیازپام رکتال
محلول
10mg/ 2ml
دوز
5/0 میلی گرم در کیلوگرم = 1/0 میلی لیتر در کیلو گرم
2 تا کمتر از 4 ماه ( 4 تا کمتر از 6kg ) 5/2 میلی گرم = 5/0 میلی لیتر
4 تا کمتر از 12 ماه ( 6 تا کمتر از 10kg ) 5 میلی گرم = 1 میلی لیتر
1 تا کمتر از 3 سال ( 10 تا کمتر از 14kg ) 5/6 میلی گرم = 25/1 میلی لیتر
3 تا کمتر از 5 سال ( 14 تا 19kg ) 5/7 میلی گرم = 5/1 میلی لیتر

اگر تشنج پس از 10 دقیقه ادامه داشت، دوز دوم دیازپام رکتال را بدهید. یا اگر برای بیمار رگ گرفته اید دیازپام وریدی 3/0 میلی گرم در کیلو گرم به آهستگی در عرض 3 دقیقه بدهید.
اگر تشنج پس از 10 دقیقه بعدی ادامه داشت ، دوز سوم دیازپام رکتال یا فنی توئین 15mg/kg انفوزیون یا
* فنوباربیتال عضلانی بدهید.
اگر کودک تب بالا داشت :
استامینوفن بدهید.
کودک را با آبی که حرارتش ولرم است تن شویه کنید تا تب کاهش یابد.
برای پیشگیری از خطر آسپیراسیون تا زمان کنترل تشنج تغذیه و داروی خوراکی به کودک ندهید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
* فنوباربیتال محلول در آب را می توانید وریدی تزریق کنید و ( محلول 200
mg/ml ) برای کنترل تشنج در شیرخواران با دوز 20mg/kg بدهید.

برچسب ها :