جمعه 7 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439
  دستورالعمل فرم ثبت حوادث در بیمارستان

 

1- نام و نام خانوادگي        2- جنس         3- سن :

سن بايد به سال نوشته شود مثلا درموردمصدوم 32 ساله در اين ستون عدد 32 نوشته مي شود. درمورد مصدوم زير يك سال سن وي به ماه نوشته مي شود مثلا درمورد مصدوم 9 ماهه در اين ستون ثبت مي شود.«9 ماهه».

4- شهرستان محل حادثه

شهرستاني كه حادثه در آن اتفاق افتاده است. (لازم به ذكر است كه منظور از نام شهرستان كه دربالاي فرم قيد شده شهرستان ثبت كننده اطلاعات است.)

5- منطقه حادثه

منطقه حادثه منطقه اي  است كه حادثه در آن اتفاق افتاده است اگر مصدوم در شهر دچار حادثه شده است دراين ستون « شهري » ثبت مي شود. و اگر در روستا دچار حادثه شده است، در اين ستون « روستايي » ثبت مي شود در غيراين صورت منطقه حادثه بين شهر و روستا است يعني نه درشهر است نه در روستا ( مزارع و جاده ها )كه دراينصورت عبارت « خارج ازشهر و روستا » در اين ستون ثبت مي شود.

6- محل حادثه

* منزل: محل سكونت دائم يا موقت خانوار

* مدرسه و اماكن آموزشي : مدرسه ، مهد كودك ، دانشگاه ، مراكز آموزشي و تحصيلي

* اماكن عمومي: مانند فروشگاه ها ، كتابخانه ها ، مراكز درماني ، عبادتگاهها ، معابرعمومي

* اماكن ورزشي و تفريحي:  مانند ورزشگاه ، زمين بازي ، پارك ، سالن ورزشي، ساحل دريا و رودخانه، جنگل 

* كوچه و خيابان : كوچه ، خيابانهاي اصلي ، خيابان فرعي

* جاده و بزرگراه : جاده ها و بزرگراهها داخل و خارج شهر

* محل كار : كليه محل هاي كار را شامل مي شود به جز خيابان و كوچه و جاده و بزرگراه

فردي كه شغلش رانندگي است اگر دچار تصادف شود در ستون محل حادثه بايد خيابان ،‌كوچه ، جاده يا بزرگراه ثبت شود نه محل كار

7- نوع حادثه :

* حمله حيوانات: ‌ شامل گزش و نيش حيوانات (‌به جزء عقرب و مار) ، گازگرفتن ، شاخ زدن

نيش زنبور جزء حمله حيوانات محسوب مي شود.

‌براي سقوط از روي حيوان بايد درستون نوع حادثه « سقوط » ثبت شود.

* عقرب ومارگزیدگی

* سوختگي: شامل سوختگي بر اثر آب جوش ، مايعات و غذاي داغ ، اجسام داغ (‌مانند ظرف غذاي داغ ، بدنه بخاري ، اتوي داغ)‌، بخارات و گازهاي داغ ( مانند بخار كتري ، سوختگي مجاري تنفسي با گازهاي داغ متسع شده از آتش سوزي ) ، مواد شيميايي‌،آتش

*غرق شدگی :  شامل خفه شدن درآب

*برق گرفتگی

* سقوط: شامل ،سقوط در سطوح همسطح و غير همسطح

 زمين خوردن روي زمين هم سطح يا سقوط از ارتفاع دراين ستون تحت عنوان « سقوط » ثبت مي شود.

به‌جزسقوط درآب ( «غرق شدگي » ثبت مي شود) و سقوط در آتش (‌«سوختگي » ثبت مي شود) و سقوط از وسيله نقليه («تصادف» ثبت ميشود)

* ضربه: شامل برخورد با جسم تيز وجسم غيرتيز

*مسموميت: شامل مسموميت با دارو ، مواد شيميايي ،‌گاز هاي سمي

 مسموميت غذايي جزء حوادث محسوب نمي شود.

*خفگی : شامل انواع خفگی وانسدادراههای تنفسی به جزخفه شدن درآب (خفگی درآب،غرق شدگی است)

*خشونت: شامل خودزني ، قتل ، ضرب وجرح، كودك آزاري ، آزار جنسي

*خودكشي: شامل هر نوع اقدام به خودكشي ( منجر به فوت مصدوم يا زنده ماندن مصدوم)

حوادث ترافیکی ، شامل:

الف-  تصادف عابر پياده : مصدوم عابر  پياده است

ب- تصادف موتور سوار : مصدوم سوار بر موتورسيكلت يا دوچرخه است

ج- تصادف خودروسوار: مصدوم راننده يا سرنشين خودرو است (خودروهاي چهار چرخ و بيشتر)

* حوادث ترافیکی شامل تصادفاتی است که در معابر ترافیکی ( کوچه ، خیابان ، بزرگراه ، جاده ) اتفاق بیفتد . چنانچه حادثه ترافیکی در مکانی غیر از معابر ترافیکی به وقوع بپیوندد ضربه محسوب می شود نه حادثه ترافیکی .

*  نكته : كليه حوادث چنانچه به صورت عمدي اتفاق بيفتد در ستون نوع حادثه در يكي از كدهاي خشونت يا خودكشي ثبت مي شود و چنانچه به صورت غيرعمدي اتفاق بيفتد در ستون نوع حادثه درانواع ديگر بغير از خودكشي و خشونت ثبت مي شوند.

8- نتيجه حادثه :

*تحت درمان: وضعيت مصدومي است كه دربيمارستان به صورت سرپايي درمان مي شود يا در بيمارستان بستري  مي گردد.

*فوت : مرگ دراثر حادثه مرگي است كه علت زمينه اي آن ، يك حادثه باشد.

*معلوليت: قطع شدن يا از كار افتادگي عضو بدن بعلت آسيب ناشي ازحادثه

*نکته :  بیمارستانی که مصدوم راارجاع می دهدنبایدآن راثبت کندبلکه بیمارستانی که پذیرندۀ ارجاع است(آخرین سلسله مراتب پذیرنده ارجاع یک مصدوم ) وخدمات درمانی نهایی رابه مصدوم ارجاع شده ارائه می دهد باید وضعیت آن مصدوم رادرفرم ثبت کند.