جمعه 7 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439
  عملكرد گروه كارشناسان بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان از مهمترين شاخه هاي بهداشت فردي و سلامت دهان و دندان بخش مهمي از بهداشت عمومي است كه در سلامت و كيفيت زندگي افراد نقش مهمي دارد. آموزش بهداشت دهان و دندان براي جامعه روندي است كه آگاهي مي دهد، ايجاد انگيزه مي كند و به افراد كمك مي كند تا مهارتهاي بهداشتي را كسب كرده و در حفظ آن بكوشند. اساس برنامه هاي واحد بهداشت دهان و دندان متكي بر آموزش كليه افرادي است كه به نحوي در ارتباط با آموزش و مراقبت و خدمات بهداشتي دهان و دندان مي باشند كه نهايتا كليه افراد جامعه بخصوص گروههاي آسيب پذير را تحت پوشش قرار مي دهد و در نتيجه سطح آگاهي تمام افراد جامعه را بالاتر مي برد. در اين راستا كوششهايي در زمينه نيل به اهداف فوق انجام يافته كه به شرح زير مي باشد:

فعاليتهاي آموزشي:

1- افزايش سلامت دهان و دندان جامعه هدف اصلي مراقبتهاي بهداشتي دهان و دندان است به دليل اينكه امكان دسترسي به همه مردم جامعه وجود ندارد و از طرف ديگر برخي از افراد جامعه در برابر بيماريهاي دهان و دندان بيشتر در معرض خطر هستند گروههاي خاصي از جامعه به عنوان گروه هدف در مراقبتهاي بهداشت دهان و دندان انتخاب شده اند يكي از اين گروه هدف كودكان 6 تا 12 سال مي باشد براي دست يافتن با اين گروه برنامه ملي بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي با همكاري بهداشت مدارس وزارت آموزش و پرورش طراحي گرديده كه شامل سه برنامه:

الف) آموزش و پرورش                       ب) پيشگيري                     ج) درمان مي باشد

براي مراقبين بهداشت مدارس و معلمين داوطلب ( از هر مدرسه يك معلم ) كه به عنوان بازوي اجرايي در مدرسه مشخص گرديده اند آموزش هاي لازم تدارك ديده شده همراه با كتاب و مواد كمك آموزشي انجام مي شود.

اساس آموزشها بر دو امر مهم :

1- مسواك زندن مرتب دندان

2- تغذيه صحيح دانش آموزان

ب) پيشگيري

1- تهيه شناسنامه ( در دست اجرا )

2- در اختيار گذاشتن دهانشويه

ج) درمان

در اين راستا، ارايه خدمات در مراكز بهداشتي درماني با تعرفه خاص براي اين گروه هدف انجام مي پذيرد.

لازم به ذكر است كه اجراي برنامه فوق در روستاها نيز در آينده نزديك مدنظر مي باشد.

2- برگزاري گردهمايي منطقه اي مسئولين بهداشت دهان و دندان و تغذيه بهداشت مدارس آموزش و پرورش ( با مشاركت استانهاي آذربايجان شرقي - غربي - اردبيل - زنجان ) در مورخه 14/5/78 جهت اهداف و روند اجرايي طرح دهانشويه سديم فلورايد.

برگزاري سمينار مسئولين بهداشت دهان و دندان و بهداشت مدارس شهرستانها و دعوت از همكاران آموزش و پرورش درگير در طرح دهانشويه جهت توجيه و شروع طرح كشوري در مورخه 16/9/78.

3- شركت در سمينارهاي شهرستانهاي مراغه - سراب- اهر و سمينارهاي خارج از استان ، همدان، كرمان- تهران - اروميه در زمينه طرح كشوري بهداشت دهان و دندان ويژه دانش آموزان ابتدايي و همايش سراسري بهداشتكاران كشور و ارتقاي كيفيت.

4- اجراي برنامه جدول زمان بندي طرح دانش آموزي استفاده از دهانشويه سديم فلورايد شامل تشكيل ستادهاي استاني و شهرستاني- توجيه معاونين و روساي شبكه ها- انجام Posttest و Pretest از 5% از معلمين داوطلب و ... ( طبق جدول پيوستي ) و برگزاري 36 كارگاه آموزشي براي عوامل اجرايي آموزش و پرورش در كل استان.

5- ايجاد تسهيلات جهت شركت بهداشتكاران علاقه مند و واجد شرايط جهت ادامه تحصيل در دوره دكتري در سال 78 و قبولي 11 نفر از بهداشتكاران در آزمون فوق.

6- اجراي چند برنامه راديويي در زمينه بهداشت دهان و دندان براي دانش آموزان و اقشار مختلف مردم.

7- برگزاري دوره يك هفته اي آموزش تعمير يونيت توسط تكسينهاي دفتر بهداشت دهان و دندان وزارت.

8- همكاري با ساير واحدها ( بين بخشي و برون بخشي ) و شركت در كميته هاي علمي مركز بهداشت استان ( گروه كيفيت مبارزه با ايدز- صدا و سيما - ارتقاء‌ كيفيت ) جهت بالا بردن توان علمي - فني و مهارتي كارشناسان.

فعاليتهاي پشتيباني:

1- تقسيم مواد و تجهيزات دندانپزشكي از جمله كارپول بر حسب نياز واحدها.

2- توزيع فيليپ چارت- فصلنامه - كتاب دانستنيهاي بهداشت دهان و دندان ويژه معلمين 700 جلد - كتاب راهنماي آموزش فعال 700 جلد - محلول دهانشويه سديم فلورايد 149000 عدد و پوستر دهانشويه به تعداد 1500 عدد براي مراكز بهداشتي درماني شهرستانها و مدارس

3- اعزام تكنسين جهت رفع هرگونه اشكال فني در مراكز داراي يونيت دندانپزشكي

فعاليتهاي پژوهشي:

همكاري در اجراي طرح تعيين DMF با معاونت پژوهشي وزارت ، بررسي وضعيت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان در شهرستانهاي مختلف از جمله بستان آباد.

جدول زمان بندي اجراي طرح دانش آموزي استفاده از دهانشويه سديم فلورايد ( كليك كن )

گزارش فعاليت و خدمات بهداشت دهان و دندان در مراكز بهداشتي و درماني شهري ( در سال 78 )  ( كليك كن )

گزارش فعاليت و خدمات بهداشت دهان و دندان در مراكز بهداشتي و درماني روستايي ( در سال 78 )  ( كليك كن )

برخي از شاخصهاي فعاليتي بهداشت دهان و دندان در سال 78 ( كليك كن )