جمعه 7 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439
  6 ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q

 

نام کودک:

تاریخ تولد : / /

نسبت تکمیل کننده با کودک :

استان :

نام مرکز:

نام خانوادگی کودک:

سن اصلاح شده : ....ماه

تاریخ تکمیل:

شهرستان :

نام پرسشگر:

جنس:

نام تکمیل کننده :

تلفن تماس تکمیل کننده :

روستا:

شماره تلفن مرکز:

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه ASQ به چند نکته مهم زیر توجه فرمایید :

1- پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتهای مورد اشاره در آن را انجام دهد. از این موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

2- سوالات برای هر سن در 5 بخش اصلی طراحی شده اند :(1)بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی است )(2)بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)(3)بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط به حرکات دستها و انگشتان است)(4)بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهیم است)و (5) بخش شخصی-اجتماعی (که عمدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).یک "بخش کلی" هم در پایان 5 بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی هستند.

3- در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به سوال پاسخ دهید .

4- در 5 بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "هنوز نه" دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها علامت زده شود و در بخش کلی ، پاسخ ها "بلی" یا "خیر" است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سوالات نوشته شود .

- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد.

- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است

- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.

5- توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت پیشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام میدهد .مثلا اگر سوال شده است "آیا کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود ،در این صورت بازهم باید پاسخ "بلی" را علامت بزنید .

6- پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلی که از آن تحویل گرفته اید ، برگردانید.

7- پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید . بهتر است کودک هنگام تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد .

8- توجه کنید که بایستی مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید .منظور کسی است که در مورد کودک اطلاعات بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دهد. به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت بالا در پرسشنامه بنویسید.

9- در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه با شماره تلفن مرکزی که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید ، تماس بگیرید.

10- یاد آوری می کنیم که پرسشنامه بعدی را باید 2ماه بعد از مرکز دریافت کرده، تکمیل نمایید .

 

نسخه اول 1384حیطه برقراری ارتباط پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

بله گاهی هنوزنه
1- آیا کودک جیغ می زند ؟ £ £ £ ---
2- زمانی که کودک با صدای خودش بازی میکند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟ £ £ £ ---
3-زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت شما برمی گردد؟ £ £ £ ---
4-زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟ £ £ £ ---
5-آیا کودک صداهایی مانند "ا" "گا"،"با" را از خودش در می آورد ؟ £ £ £ ---
6-اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند؟ £ £ £ ---

جمع کل ----

حیطه حرکات درشت پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

بله گاهی هنوزنه
1-درحالی که کودک به پشت خوابیده است ، آیا پاهایش را تا حدی که بتواند آنها را ببیند،بالا می آورد؟ £ £ £ ---
2- زمانی که کودک روی شکمش خوابیده است، آیا دستهایش را از آرنج صاف کرده و سینه اش را کاملا از کف زمین بالا می آورد؟ £ £ £ ---
3- آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟ £ £ £ ---

4- زمانی که کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش به عنوان تکیه گاه استفاده می کند ؟(اگر پیش از این خودش بدون تکیه دادن به دست هایش، صاف می نشسته است، باید پاسخ بله را علامت بزنید)

£ £ £ ---
5- اگر هر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟ £ £ £ ---
6- آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟ £ £ £ ---

جمع کل ----

 

 

حیطه حرکات ظریف پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

بله گاهی هنوزنه
1-هر گاه اسباب بازی را در مقابل کودک نگاه می دارید، آیا آن را می گیرد و به آن نگاه می کند ، به دو طرف حرکت می دهد، یا برای حدود یک دقیقه آن را در دهانش گذاشته و می جود ؟ £ £ £ ---
2- آیا کودک هم زمان هر دو دستش را به سمت اسباب بازی دراز می کند و یا آن را می گیرد ؟ £ £ £ ---
3- آیا کودک دستش را به سمت چیزی به اندازه نخود یا لوبیا دراز می کند و به آن دست می زند(اگر پیش از این نیز چیزی به اندازه آن بر می داشته ، پاسخ "بله" را علامت بزنید ). £ £ £ ---
4- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بر میدارد ،و آن را در کف دستش به نحوی که انگشتانش دور آن هستند، نگاه می دارد؟ £ £ £ ---
5-آیا کودک سعی می کند تا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش (مطابق شکل ) چنگ بزند هر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟(اگرپیش از این نیز خودش چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ "بله" را علامت بزنید ). £ £ £ ---
6- آیا کودک بیشتر با یک دست شیء کوچک را بر می دارد؟ £ £ £ ---

جمع کل ----

 

 

حیطه حل مسئله پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

بله گاهی هنوزنه
1- زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودک است ، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟ £ £ £ ---
2- زمانی که به پشت خوابیده است، آیا برای پیدا کردن اسباب بازی ای که انداخته است سرش را می چرخاند؟(اگر پیش از این نیز خودش اسباب بازی را بر می داشته پاسخ "بله" را علامت بزنید). £ £ £ ---
3- زمانی که به پشت خوابیده است، آبا برای برداشتن اسباب بازی که انداخته است در صورتی که بتواند آن را ببیند ، تلاش می کند ؟ £ £ £ ---
4- آیا کودک در اغلب موارد اسباب بازی را بر می دارد و به دهانش می برد؟ £ £ £ ---
5- آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟ £ £ £ ---
6- آیا کودک با کوبیدن یک اسباب بازی بر روی زمین یا میز، بازی می کند؟

£ £ £ ---

جمع کل ----

 

 

حیطه شخصی-اجتماعی پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

بله گاهی هنوزنه
1- زمانی که کودک شما روبروی یک آینه بزرگ قرار می گیرد، آبا به خودش لبخند می زند یا با خودش غان و غون می کند ؟ £ £ £ ---
2- آیا کودک در برخورد با افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟(واکنش در مقابل افراد غریبه ممکن است شامل خیره شدن، اخم کردن، کناره جویی یا گریه کردن باشد). £ £ £ ---
3- در حالی که کودک به پشت خوابیده است،آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟ £ £ £ ---
4- زمانی که کودک در مقابل آینه بزرگ قرار می گیرد،آیا دستش را برای کشیدن یا زدن روی آینه دراز می کند ؟ £ £ £ ---
5- در حالی که کودک به پشت خوابیده ، آیا پایش را به دهانش می برد؟ £ £ £ ---
6- آیا کودک برای گرفتن اسباب بازی ای که دور از دسترس اوست تلاش می کند؟(او ممکن است برای گرفتن آن ، غلت بزند، روی شکم خود بچرخدیا چهار دست و پا برود). £ £ £ ---

جمع کل ----

 

 

موارد کلی

بله خیر
1-به نظر شما آیا کودکتان خوب می شنود ؟ اگر نه توضیح دهید . £ £
2- آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند؟ اگر نه توضیح دهید . £ £
3- زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد ؟اگر نه توضیح دهید . £ £
4- آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکلات شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید . £ £
5- آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد؟ اگر بله توضیح دهید . £ £
6- آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید ؟اگر بله توضیح دهید . £ £