جمعه 7 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439
  شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز
 

عنوان /موضوع آموزشی : شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز
گروه هدف :
دانش آموزان
آموزش دهنده :
بهورز

مقدمه :

رعايت بهداشت مواد غذايي در مراحل تهيه ، توليد ، توزيع و عرضه موجب مي شود تا ماده غذايي سالم و با كيفيت بالاي بهداشتي به دست مصرف كننده برسد و از اسراف و تلف شدن نعمات خداوند و هزينه هاي زياد جلوگيري گردد. توجه به مطالب آموزشي و مطلع بودن مصرف كنندگان در انتخاب غذاي سالم و بهداشتي و توجه به مشخصات و برچسب مواد غذايي به استفاده از غذاي سالم كمك خواهد نمود.

* مشخصات مهم بر چسب مواد غذایی :

طبق قانون ، عرضه و فروش مواد غذايي بسته بندي شده فاقد مشخصات بهداشتي ممنوع مي باشد . دارا بودن مشخصات مواد غذايي بسته بندي شده نشان دهنده نظارت مسئولين بهداشتي در تهيه و توزيع آن مواد غذايي مي باشد. و اطمينان ما را در مصرف مواد غذايي بالا مي برد .

مهم ترين مشخصاتي كه برچسب مواد غذايي بسته بندي شده مجاز بايستي دارا باشد عبارتند از :

1- نام محصول

2- نام و نشاني كارخانه سازنده

3- شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان

4- تاريخ توليد و انقضاي مصرف

·هرماده غذايي بسته بندي شده كه حتي يك مورد از مشخصه مهم بالا را نداشته باشد و يا فاقد برچسب باشد به عنوان ماده غذايي غير مجاز محسوب مي گردد . (هرچند كه ممكن است بعضي از اين مواد غذايي ظاهري سالم داشته و داراي بسته بندي زیبا باشد.)

·مواد غذايي بسته بندي شده خارجي بايستي داراي برچسب فارسي باشند . در غير اينصورت قاچاق و غير مجاز بوده و كيفيت آن از نظر بهداشتي مورد تائيد نمي باشد.

بنابر این در هنگام خرید مواد غذایی باید :

- به مشخصات و برچسب آن توجه نموده و درصورت عدم وجود مشخصات كامل بر روي برچسب يا تاريخ گذشته بودن محصول ، از خريد آن خودداري کرد . انتظار مي رود همچنين افراد هنگام خريد محصولات غذايي حدالامكان مواد غذايي بسته بندي شده را انتخاب نمايند .

- در خريد مواد غذايي خارجي بايد از مجاز بودن آن كه با برچسب فارسي و شماره مجوز ورود بر روي آن مشخص مي شود ، مطمئن بود .

منبع مورد استفاده در تدوین متون آموزشی

نوع منبع

عنوان

مولف/تهیه کننده

تاریخ تهیه

محل انتشار

جزوه

بهداشت مواد غذايي براي بهورزان

فيروز كبيري

1377

مرکز بهداشت گیلان

 

برچسب ها :