شنبه 2 مرداد 1395 - 18 شوال 1437
 منوی اصلی
 
  لیلا عبداللهی

نام و نام خانوادگی : لیلا عبداللهی

سمت : کارشناس مدارک پزشکی و آمار

تحصیلات : لیسانس مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سابقه کار : در دوره طرح نیروی انسانی

متصدی پذیرش بستری بیمارستان سینا در 1386- 1385

متصدی پذیرش درمانگاه بیمارستان سینا در 1386-1385

کمک در کد گذاری پرونده بیماران بستری و سرپایی در واحد مدارک پزشکی بیمارستان سینا در 1386-1385

کارشناس بیماری در مرکز بهداشت استان در برنامه ثبت سرطان در 1389-1386

مسئولیتهای اداری :

متصدی پذیرش بستری بیمارستان سینا در سال 1386-1385

کارشناس بیماریهای غیر واگیر و خاص در مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی در 1389-1386

فعالیتهای علمی :

همکاری با برنامه کشوری ثبت سرطان از 1383 تا 1385

ارایه مقاله در رابطه با مدیریت مجازی اطلاعات پرونده بیمار در همایش مدارک پزشکی اصفهان

ارائه به صورت پوستر مقاله مدیریت سازمانهای مجازی در دی ماه 1383 در همایش مدارک پزشکی شیراز

تقدیر و تشویق :

تشویق از طرف آقای دکتر کوشا معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزو دانشگاههای برتر از حیث برنامه ثبت سرطان کشوری در دی ماه سال 1387