برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

برگزاری کارگاه آموزشی نوین پیشگیری از HIV
کارگاه آموزشی نوین پیشگیری از HIV با حضور کارشناسان مراکز ب ...

کارگاه آموزشی نوین پیشگیری ازHIV (با حضور کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها ...
1397/08/10

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی طرح ملی مکان یابی و برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی جغرافیای
کارگاه آموزشی و توجیهی طرح ملی "مکان یابی و برآورد اندازه جم ...

کارگاه آموزشی و توجیهی طرح ملی "مکان یابی و برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی جغرافیای" با حضور کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد .
1397/08/10

در محل هتل بین المللی تبریز برگزار گردید
برگزاری نشست کشوری آموزشی و توجیهی طرح ملی سلامت روان و مراق ...

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، در تاریخ 6/8/97 اولین نشست کشوری آموزش و توجیه برنامه خدمات جامع سلامت روان و مراقبت اجتماعی ( سراج) با هدف گس
1397/08/09

نشست فصلی گروه آمار و اطلاعات و سوپر وایزرهای سامانه سیب
بمناسبت روز "آمار" نشست فصلی کارشناسان آمار واطلاعات وسوپروا ...

شبکه های بهداشت ودرمان استان آذربایجان شرقی در شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو برگزار گردید
1397/08/09

  بخش اول
  - روز اول
  - روز دوم

  بخش دوم
  - روز اول
  - روز دوم

  بخش سوم
  - مدیریت برنامه های سلامت
       * مدیریت برنامه های سلامت 1
       * مدیریت برنامه های سلامت 2
       * مدیریت برنامه های سلامت 3
       * مدیریت برنامه های سلامت 4

  - مدیریت برنامه های سلامت ( غیرواگیر )
       * غیرواگیر 1
       * غیرواگیر 2
       * غیرواگیر 3
       * غیرواگیر 4

  - مدیریت برنامه های سلامت ( واگیر )
      * برنامه های سلامت واگیر

  نظر سنجی

  لینکها


   

  لینکها


   

  سامانه ها