برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

توانمندسازی سیستم نظارت بهداشتی بر فرآیند بهداشت محیط بیمارستانهای دولتی و خصوصی
فرایند بهداشت محیط بیمارستانهای دولتی و خصوصی

کلیه کارشناسان بهداشت محیط ناظر بر عوامل بهداشت محیطی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان تحت پوشش برنامه آموزشی قرار گرفتند.
1397/06/27

در مرکز بهداشت استان برگزار گردید
برگزاری دومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان

دومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1397 با حضور کارشناسان مسئول سلامت دهان و دندان شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها در سالن کن
1397/06/25

به گزارش روابط عمومی بهداشت استان
دکتر درستی: رعایت اصول بهداشتی اهمیت زیادی در پیشگیری از احت ...

دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان پیرو جلسه ای که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جزم دادگستری کل استان تشکیل شده بود ضمن ت
1397/06/18

برگزاری کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی
کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی در مرکز بهداشت ...

کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی با همکاری مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلینیک پای دیابتی ب
1397/06/14

  بخش اول
  - روز اول
  - روز دوم

  بخش دوم
  - روز اول
  - روز دوم

  بخش سوم
  - مدیریت برنامه های سلامت
       * مدیریت برنامه های سلامت 1
       * مدیریت برنامه های سلامت 2
       * مدیریت برنامه های سلامت 3
       * مدیریت برنامه های سلامت 4

  - مدیریت برنامه های سلامت ( غیرواگیر )
       * غیرواگیر 1
       * غیرواگیر 2
       * غیرواگیر 3
       * غیرواگیر 4

  - مدیریت برنامه های سلامت ( واگیر )
      * برنامه های سلامت واگیر

  لینکها


   

  لینکها


   

  سامانه ها