برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 856

در محل سالن کنفرانس آزمایشگاه جامع سلامت برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

کارگاه فوق در تاریخ 13/9/97 با حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ، دکتر محمدی رئیس گروه کارشناسان دارووآزمایشگاه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین اهداف جلسه را تبین نمودند . ایشان در خصوص برنامه ریزی و مدیریت فرایندها، برنامه عملیاتی و پایش های شهرستانها مطالبی را ارائه نمودند.
در ادامه، شهنامی کارشناس مسئول آزمایشگاههای بهداشتی استان درخصوص اصول ممیزی در آزمایشگاه وهمچنین اصول مدیریتی آزمایشگاه مطالبی را ارائه نمودند.
سپس سیفی کارشناس آزمایشگاه درمورد کنترل کیفی داخلی وخارجی در آزمایشگاه مطالب خود را بیان نمودند.
درادامه ، آریادوست کارشناس مسئول آزمایشگاههای شهرستان تبریزدرخصوص ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه و حسن زاده کارشناس آزمایشگاه جامع سلامت درمورد مستندات ومدارک در آزمایشگاه مطالبی را ارائه فرمودند.
سپس ، کارگروهی  اصول مدیریت و پسخوراندهای بازدید با شرکت تمامی شرکت کنندگان وبا هماهنگی روسای کارگروهها انجام گرفت ودر ادامه ،کارشناسان شهرستان در خصوص مشکلات اجرایی فرایندها به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان این کارگاه ، دکتر محمدی وشهنامی ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.