برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : سه شنبه 11 دي 1397
کد 858

...

برگزاری کارگاه دو روزه سلامت اجتماعی

کارگاه دوروزه سلامت اجتماعی با محوریت بازاریابی اجتماعی ومداخلات اجتماع محور ویژه روانشناسان نواحی مناطق آموزش وپرورش ...
کارگاه  دوروزه سلامت اجتماعی  با محوریت بازاریابی اجتماعی ومداخلات اجتماع محور  ویژه روانشناسان نواحی مناطق آموزش وپرورش وکارشناسان مسئول سلامت روان ستاد مراکز بهداشت شهرستانها  با حضور دکتر دشمنگیر دکترای آموزش سلامت در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان  برگزار گردید.
رحیمی مدیر گروه سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن خیرمقدم اهداف جلسه را تبیین نموده، در خصوص  سلامت اجتماعی واهمیت بازاریابی اجتماعی واجرای برنامه مداخلات اجتماع محور توضیح دادند .
ایشان  نقش بسیار مهم  روانشناسان مستقر مراکز جامع سلامت در این زمینه را خاطرنشان کرده و از حضور آن ها به عنوان  فرصتی  برای ارتقای سلامت روان جامعه یاد کرده ودستورالعمل کشوری وشاخصهای برنامه در سال 97 را جهت آموزش مدعوین به سایر روانشناسان مستقردر مراکز/مجتمع های سلامت شهرستانهای تابعه واجرای هرچه بهتر برنامه  های سلامت روان مرور کردند .