برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : يکشنبه 16 دي 1397
کد 859

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان،کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی

برگزاری کارگاه آموزشی و نشست هم اندیشی مدارس مروج سلامت

کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و کارشناسان سلامت و تندرستی .....
کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و کارشناسان سلامت و تندرستی سطح استان با حضور معاونت فنی مرکز بهداشت استان، معاونت سلامت و تندستی اداره کل آموزش و پرورش روز سه شنبه مورخ  11 دی 97 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
دکترکارآموزقائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن اشاره به درصد ارتقاء مدارس مروج سلامت ، تعامل نزدیک کارشناسان مراکز بهداشت و مناطق و نواحی آموزش و پرورش را در بهبود کیفی این وضعیت مؤثر قلمداد کرد.
در ادامه صادقی معاون سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش نیز اجزای اصلی مورد ارزیابی در مدارس مروج را با توجه به شاخصهای برونداد مورد انتظار مطرح و تاثیر اجرای این اجزا ء در مدارس را در شکل گیری سبک زندگی سالم در نوجوانی و انتقال این سبک به دوره های بعدی زندگی را مهم و موثربیان نمود و تقویت زیرساختها و منابع انسانی را با پشتیبانی هر دو دستگاه آموزش وپرورش ووزارت بهداشت برای تحقق بهتر این برنامه ضروری عنوان کرد .
در ادامه حکیم ، رئیس اداره سلامت تندرستی آموزش و پرورش و داهیم رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارسمرکزبهداشت استان در سخنانی ضمن اشاره به چالشهای اجرای برنامه در حیطه دستگاههای مربوطه و تأکید به اهمیت کار تیمی و مشترک در حصول نتایج ارزشمند  ، اهم موارد مورد انتظار برای بهبود اجرای برنامه و کیفی سازی مدارس مروج سلامت در قالب اجزای 8 گانه چک لیست ممیزی داخلی و خارجی بطور مبسوط مطرح نمودند.
امروزی کارشناس گروه نوجوانان، جوانان و مدارس استان ، ضمن تبیین آخرین وضعیت نتایج ممیزی خارجی در سطح 18 شهرستان و دانشگاه ، ارتقاء اجرای اجزاء مدیریت ، تغذیه سالم در مدارس و سلامت کارکنان مدارس را بعنوان اولویتهای برنامه کیفی سازی در دانشگاه مطرح کرد و تکمیل فرمهای ممیزی داخلی و خارجی طبق برنامه ابلاغی و براساس دستورالعمل مربوطه را بعنوان  انتظارات مشترک آموزش و پرروش و بهداشت استان عنوان نمودند.
همتی و عباسی کارشناسان گروههای بهداشت محیط و آموزش سلامت مرکز بهداشت استان نیز مباحث مربوط به ارزیابی سلامت محیط مدارس و اهمیت و چگونگی نیازسنجی مشکلات سلامت این مدارس را ارائه نمودند.
 در پایان این کارگاه ،به سوالات و چالشهای مطرح شده توسط شرکت کنندگان توسط ارائه دهندگان مباحث پاسخ داده شد.