جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  دادن آنتی بیوتیک خوراکی مناسب ( کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله ویژه غیر پزشک )
 

درمان کودک ( براساس طبقه بندی چارت )

 

… دادن آنتی بیوتیک خوراکی مناسب:

… برای پنومونی ، عفونت حاد گوش:
- آنتی بیوتیک انتخابی: آموکسی سیلین یا کوتریموکسازول
 

وزن یا سن آموکسی سیلین
3 بار در روز
کوتریموکسازول
2 بار در روز

شربت 250 میلی گرم در 5ml

شربت 125 میلی گرم در 5ml

شربت 
T40/200s  mg
 در 5ml

قرص کودکان
T20/100s  mg
 در 5ml

قرص بزرگسالان T80/400s  mg
 در 5ml

60 روزه تا 12 ماهه
( 5 تا 9 کیلوگرم )

5/2 ml 5ml 5ml 2 ½

12 ماهه تا 5 ساله
(10 تا 19کیلوگرم)

5ml 10ml ml 7/5 3 1

…برای گلو درد استراپتوکوکی

وزن یا سن پنی سیلین وی
3 بار در روز به مدت 10 روز
شریت 250 میلی گرم در5ml شریت 125میلی گرم در5ml
2 سال تا 5 سال
( 10 تا 19 کیلو گرم )
5ml 10ml
 

… دادن استامینوفن برای تب 5/38 درجه و بالاتر یا درد گوش
- مقدار استامینوفن هر 6 - 4 ساعت تا تب یا درد گوش از بین برود

وزن یا سن قطره
kg/2 قطره
شربت
120mg در 5ml
قرص بزرگسالان
325 میلی گرمی
2 ماهه تا 6 ماه
( 4 تا 6 کیلوگرم)
12 - 8 نصف قاشق مرباخوری
ml 1/5
6/1
6 ماهه تا 12 ماه
( 6 تا 9 کیلوگرم)
18 - 12 نصف قاشق غذاخوری
ml 2/5
4/1
12 ماهه تا 3 سال
(10 تا 14 کیلوگرم)
28 - 20 یک قاشق غذا خوری
5ml
3/1
3 سال تا 5 سال
( 15 تا 19 کیلوگرم)
_______ یک و نیم قاشق غذاخوری ml 7/5 2/1
 

… نحوه دادن داروی خوراکی در منزل را به مادر یاد بدهید:

نوع و مقدار داروی مناسب را براساس وزن یا سن کودک مشخص نمایید.
از سن کودک زمانی استفاده کنید که وزن او را نمی دانید
دلیل دادن دارو را به مادر بگویید.
مقدار مصرف دارو را در هر نوبت به مادر نشان دهید.
از مادر بخواهید خودش مقدار دارو را به شما نشان بدهد.
به دقت برای مادر چگونگی دادن دارو را توضیح بدهید.
برای مادر توضیح بدهید طول دوره درمان را تمام کند حتی اگر حال کودک بهتر شود.
آنچه برای مادر توضیح داده اید قبل از ترک کردن خانه بهداشت از او سوال کنید.

   

… اقدامات بی ضرر خانگی یا درمان های غیر دارویی

مایعات فراوان ( مصرف بیشتر ).

چای با عسل.

قطره کلرور سدیم.

آبلیمو با عسل.

( تمیز کردن بینی ) پوار کردن بینی.

بلند کردن سر.

بخور آب.

قطع تماس با محرک ها از جمله دود سیگار

 

… در صورت خروج چرک گوش را با فتیله گذاری خشک کنید:

گوش را حداقل سه بار در روز خشک کنید.
فقط از پارچه تمیز و جاذب آب استفاده کنید.
پارچه را لوله کرده در گوش کودک قرار دهید.
وقتی خیس شد آن از خارج کنید.
تا خشک شدن کامل گوش ، فتیله را بطور مکرر عوض کنید.