برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

شاخص های dmft ، DMFT در سال 1382

 

بررسی شاخصهای بهداشت دهان و دندان در سال 1382 – مقایسه کشوری و استانی

استان آش

کشور

گروه مطالعه

_______

1.88

کودکان3 ساله dmft  

6/6

4.9

کودکان6 سالهdmft

3.8

3.56

کودکان9 سالهdmft

0.49

0.2

کودکان 6 سالهDMFT

1.58

0.94

کودکان 9 سالهDMFT

_______

1.86

کودکان 12 سالهDMFT

شاخص dmf (با حروف کوچک ) برای دندانهای شیری و با حروف بزرگ برای دندانهای دایمی

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان