آشنایی با گروه
 

سيد علي بلندي

سمت:  کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن -  ایمن سازی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني  ، 1378 دانشگاه علوم پزشكي تهران

مسئولیت های اداری:

1 -  كارشناس مبارزه با بيماريها     مسئول جذام ، مركز بهداشت استان    ( 1374 -  1372 )

2- كارشناس مبارزه با بيماريها – مسئول بیماری های مشترک بین انسان و دام ، مركز بهداشت استان    ( 1379 -1374  )

3 -  سرپرست مركز رايانه حوزه معاونت بهداشتي   (30/02/1387 ـ   18/05/1379 )

4 - کارشناس ایمن سازی  از سال 1388 - .....

 

 

فعالیت های علمی

 

عنوان مقاله

مجله محل چاپ

تاريخ چاپ

1 - بررسي اپيدميولوژيك خودكشي در استان آذربايجان شرقي طي سالهاي 1377- 1378

خلاصه مقالات اولين گنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري – آذر 1379

آذر 1379

2 - بررسي (KAP ) پزشكان مراكز بهداشتي درماني استان آذربايجان شرقي در مواجهه با خشونت عليه زنان در سال 1379

خلاصه مقالات دومين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري

آبان 1380

3 - بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز احشائي ( كالاآزار) در استان آذربايجان شرقي 1373 – 1378

خلاصه مقالات چهارمين گنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

اردیبهشت 1379

4 - بررسی وضعیت تراکم استخوانی (BMD ) در جمعیت 69-20 ساله شهر تبریز

دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

اسفند 1382

5 - رابطه شیوع استتئو پنی و استئو پروز با نمایه توده بدن

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران – سال ششم درمان استئوپروز

تابستان 1383

6 - (INOP-1  ) بررسي و ضعيت تراكم استخواني ( BMD ) در جمعيت 69 – 20 ساله شهر تبريز در سال 1381 – 1382

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران – سال ششم درمان استئوپروز

تابستان 1383

7 - گزارش مقدماتی شیوع  كمبود ويتامين D در جمعيت 69 – 20 ساله شهر تبريزدر زمستان سال 1381

هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز

مهر 1383

8 -  AGE OF PEAK BONE MASS IN DIFFERENT SKELETAL SITES IN THE NORMAL ADULT IRANIAN POPULATION

سیزدهمین کنگره غدد درون ریز آسیا و اقیانوسیه

اردیبهشت 1385

9 - BNE MINERAL DENSITY (BMD) OF THE SPINE AND FEMURE IN THE NORMAL ADULT IRANIAN POPULATION

سیزدهمین کنگره غدد درون ریز آسیا و اقیانوسیه

اردیبهشت 1385

10 – بررسی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در تبریز

گنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری

دی ماه 1387

11 - بررسی  شاخص های اپیدمیولوژیک موارد شناسائی شده  هپاتیتB و C در استان آذربایجان شرقی ( 1379-1383 )

گنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری

دی ماه 1386

 

 

 

 

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر