آشنایی با گروه
 

طبقه بندی مناطق جهت اجرای برنامه حذف مالاریا در کشور

 

1.       مناطق کاندید تشدید کنترل (API>5/1000 )

2.       مناطق کاندید پیش حذف (API>1/1000 < 5 )

3.       مناطق کاندید حذف (API<1/1000 )

4.       مناطق پاک (در سه سال گذشته موردی از انتقال مالاریا نداشته باشد)

معیار طبقه بندی بر اساس میزان بروز موارد جدید اتوکتونوس در سال (API )

 

اتوکتنوس: به بیمار مالاریایی اطلاق می شود که بر اثر انتقال از وارده یا انتقال محلی و یا عود بیماری مبتلا شده باشد .

طبقه بندي  شهرستان های تحت پوشش استان آذربايجانشرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه 4

منطقه 3

منطقه 2

منطقه 1

شهرستان

منطقه پرخطر

منطقه کم خطر

 

+

 

 

 

آذرشهر

 

+

 

 

 

اسكو

 

+

 

 

 

اهر

 

+

 

 

 

بستان آباد

 

+

 

 

 

بناب

 

+

 

 

 

تبريز

+

 

 

 

 

جلفا

 

+

 

 

 

سراب

 

+

 

 

 

شبستر

+

 

 

 

 

كليبر

 

+

 

 

 

مراغه

 

+

 

 

 

مرند

 

+

 

 

 

ملكان

+

 

 

 

 

ميانه

 

+

 

 

 

هريس

 

+

 

 

 

هشترود

 

+

 

 

 

عجب شير

 

+

 

 

 

چاراويماق

 

+

 

 

 

ورزقان

 

مناطق پرخطر: مناطقی با پتانسیل بالای برقراری چرخه انتقال مالاریا و برگشت مجدد بیماری می باشد

مناطق کم خطر: مناطقی با پتانسیل کم انتقال از وارده که عملا دارای خطر کمتری برای برگشت مجدد بیماری می باشد.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر