نسرين فرشباف

تحصیلات: ليسانس

آدرس محل كار : ايران – تبريز – میدان پیشقدم-خ عطار نیشابوری -خ ملاصدرا -جنب پمپ گاز CNG -مرکز بهداشت استان

پست سازماني : رئیس گروه مادران و باروری

تلفن محل كار : 31773493-041

آدرس پستي: EMAIL: @ yahoo.com farshbafn ، @tbzmed.ac.ir farshbafn

مسئوليت هاي اداري:

· كاردان مامايي در مركز بهداشتي درماني (1371)

· كارشناس مسئول بهداشت خانواده در مركز بهداشت شهرستان (1379-1372)

· كارشناس ستادي در مركز بهداشت استان ( تاكنون - 1379 )

تجربيات شغلي :

- كارشناس مامايي شاغل در مرکز بهداشتی درمانی

- کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان

- کارشناس تنظیم خانواده

- عضو كميته دانشگاهی مرگ و میر مادران باردار

- عضو هسته آموزشی مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران

- در حال حاضر كارشناس برنامه مادران

مهارتهاي كامپيوتر: Windows98 _ Office98 (word-power point-excel)
زبان خارجي : انگليسي
 سلامت جمعیت و خانواده