جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  ارزیابی شیرخوار در اولین معاینه ( ویژه پزشک )
 

ارزیابی شیرخوار در اولین معاینه :

سر و گردن

دهان و بینی

گوش

- شکل غیر طبیعی
- اندازه غیر طبیعی فونتانل ها
- تورم
- توده
- فیستول گردن
- پرده گردنی
 

- شکل غیر طبیعی ( شکافها )
- بسته بودن سوراخ بینی
- اندازه غیر طبیعی فک
- اندازه غیر طبیعی زبان
 

- شکل غیر طبیعی
- محل قرار گیری غیر طبیعی
- فیستول


 

شکم

ستون فقرات

اندام ها و لگن

- ساختمان عضلانی غیر طبیعی
- شکل اسکافوئید شکم
- خونریزی ناف

- شکل غیر طبیعی
- توده
- سینوس ها
- وجود توده مو

- شکل غیر طبیعی اندامها
- در رفتگی مادرزادی لگن

دستگاه ادراری

دستگاه تناسلی

دستگاه گوارشی

- مجرای ادرار غیر طبیعی
- جریان ادرار غیر طبیعی
- عدم دفع ادرار در 24 ساعت اول

- ابهام تناسلی
- عدم نزول بیضه ها
- اندازه غیر طبیعی

- آلت (
penis
)

- مقعد بسته
- عدم دفع مدفوع در 48 ساعت اول
- فیستول

 

 

 


 

 

 
نشانه ها طبقه بندی توصیه ها

- شکاف کام بزرگ
- آترزی کو آن دو طرفه
- شکم اسکافویئد
- گاستروشزیس
- امفالوسل
- خونریزی ناف
- عدم دفع ادرار در 24 ساعت اول
- عدم دفع مدفوع در 48 ساعت اول
- مقعد بسته

مشکل جدی (1)

- در صورت مشاهده هر یک از نشانه های سریعا به مرکز تخصصی ارجاع نمایید.

- شکل و اندازه غیر طبیعی ارگان
- توده یا تورم
- فیستول یا سینوس
- محل قرار گیری غیرطبیعی گوش
- عرق نافی غیرطبیعی
- وجود توده مو
- در رفتگی مادرزادی لگن
- مجرای ادرار غیر طبیعی
-  جریان ادرار غیر طبیعی
- ابهام تناسلی
- عدم نزول بیضه ها
- اندازه غیر طبیعی آلت

مشکل جدی احتمالی (2)

- در اولین فرصت به متخصص مربوطه ارجاع دهید

- هیچکدام از نشان های فوق را نداشته باشد

مشکل جدی ندارد (3)

- مادر را تشویق کنید که د رمراقتبهای بعدی مراجعه کند

برچسب ها :