جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  بیماری هاری
 

عنوان /موضوع آموزشی : بیماری هاری
گروه هدف :
دانش آموزان پنجم ابتدايي و راهنمایی مناطق روستايي و شهرهاي كوچك
آموزش دهنده :
پزشکان و کارشناسان و بهورزان

مقدمه :

بيماري هاري يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك انسان و حيوان مي‌باشد. ويروس هاري از طريق محل زخم وارد بدن شده و پس از تكثير از مسير عصب خود را به مغز مي رساند و باعث بيماري هاري مي گردد.

اهميت بيماري:

1 - با توجه به درصد كشندگي بالا (100%)، كليه افراد حيوان گزيده بايستي تحت مراقبت و پيگيري جهت اقدامات پيشگيري كننده قرار گيرند.

2 -بيماري هاري مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده و بطور تصادفي انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار غالباً از طريق گزش مبتلا مي‌شوند. پس از ظهور علايم بيماري چه در انسان و چه در حيوان بيماري درمان پذير نبوده و بيمار محكوم به مرگ مي‌باشد.

3 - روند موارد حيوان‌گزيدگي انساني در حال افزايش بوده و بناچار سالانه مبالغ زيادي (حداقل براي هر فرد حدود 500000 ريال) صرف خريد سرم و واكسن ضدهاري براي درمان پيشگيري مجروحين مي‌گردد.

4 بيش از 86% گازگرفتگي توسط سگ هاي صاحبدار با رفتار ولگرد (بدون قلاده و آزاد هستند ) انجام مي پذيرد.

*راههاي انتقال بيماري هاري به انسان:

1 – گاز گرفتن توسط حيوان (سگ، گربه، الاغ، گرگ، روباه ، گاو و......)

2- پوست : از طريق پوست سالم هاري سرايت پذير نيست . ولي از راه كوچكترين خراش يا زخم در پوست، اين بيماري منتقل مي شود.

3 – ويروس هاري از طريق مخاط آلوده نيز به انسان و حيوان هاي ديگر منتقل مي شود. بنابر اين، سگ ها و گربه هاي به ظاهر سالم كه در اواخر دوره نهفتگي بيماري هاري هستند و هنوز علائم باليني هاري در آن ها ظاهر نشده است ، از طريق ليسيدن لب، چشم، و بيني كودكاني كه با آنها بازي مي كنند بيماري هاري را انتقال مي دهند.

*برای جلوگيري از حيوان گزيدگي و پيشگيري از ابتلا به بیماری هاری بایستی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

- خوداري از نگهداري سگ و گربه در منزل، مگر در موارد استثنايي و در صورت نگهداري، حتما" قلاده زده و در حياط منزل بسته نگه داشت و آنها را بر عليه هاري واكسينه كرد.

- خوداري از تردد سگ هاي خانگي و صاحب دار در معابر عمومي و پارك ها

- از تحريك كردن سگ و گربه خوداري نموده و نبايد به آنها نزديك شد.

- جلوگيري كودكان از نزديك شدن به سگ هاي ولگرد.

- از محل تجمع سگ ها نبايد عبور كرد .

- توجه خاص به گاز گرفتگي حيوان ها هر چند جزئي و به صورت خراش باشدو مراجعه فوري فرد مجروح به خانه بهداشت و مركز بهداشتي و درماني

- محل گزش را با آب و صابون بمدت فراوان شستشو داده وسريعا" به خانه بهداشت و يا نزديكترين مركز بهداشتي درماني مراجعه شود تا نسبت به واكسيناسيون ضد هاري اقدام گردد.

 

منبع مورد استفاده در تدوین متون آموزشی

نوع منبع

عنوان

مولف/تهیه کننده

تاریخ تهیه

محل انتشار

دستورالعمل

دستورالعمل كشوري بيماري هاري و پمفلت هاي آموزشي

مرکز مدیریت بیماریها

1383

مرکز مدیریت بیماریها

 

برچسب ها :