جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  بیماریهای منتقله از غذا
عنوان /موضوع آموزشی : بیماریهای منتقله از غذا
گروه هدف :
دانش آموزان
آموزش دهنده :
بهورز یا کاردان

مقدمه :

بیماریهای منتقله از غذا به علت افزایش تعداد مسافرتها و همچنین به علت افزایش مصرف غذا در خارج از منزل در جهان روز بروز در حال افزایش بوده و به عنوان یک مشکل بهداشتی جهانی در حال حاضر مطرح می باشد .در کشورما اطلاعات و آمار مستندی در این مورد وجود ندارد ولی در کشور های صنعتی هر سال بیشتر از 30% مردم به بیماری های منتقله از غذا مبتلا می شوند و سالیانه 20 نفر به ازای هر یک میلیون نفر از این بیماری ها می میرند.با توجه به وضعیت بهسازی محیط و میزان تحصیلات و سایر مسائل تاثیر گذار به نظر می آید آمار مربوط به بیماریهای منتقله از غذا در کشور ما به مراتب بالاتر از کشور های صنعتی باشد با توجه به مسائل ذکر شده به توجه خاصی نیاز دارد.

بیماریهای منتقله از غذا دسته ای از بیماریها میباشند که توسط عوامل میکروبی – ویروسی – انگلی – قارچی ایجاد میگردد و معمولا علائم آن به صورت علائم گوارشی مانند تهوع واستفراغ و اسهال مدت کمی بعد از مصرف غذا (چند ساعت تا چند روز) بروز می کنند .یکی از اهمیتهای این بیماریهای در این است که درصورت عدم درمان و پیشگیری به موقع می تواند منجر به طغیان گردد

*برای پیشگیری از این بیماریها توجه به موارد زیر ضروری است:

1- رعایت بهداشت فردی

2- رعایت بهداشت محیط

3- رعایت بهداشت در تهیه ونگهداری و فرآوری و توزیع غذا یا مواد غذایی

*به منظوریشگیری از ابتلا به التور:

1-غذا را به طور کامل بپزند.

2-غذارا به اندازه یک وعده غذایی بپزند.

3-باقی مانده غذای های پخته شده که مصرف نشده اند در یخچال و زیر 4 درجه نگهداری شوند.

4-در مصرف مجدد غذای باقی مانده آن را به نحوی گرم نماید که حرارت 70 درجه به تمام قسمت های آن برسد.

5-برای استفاده از سبزیجات و میوه ها آنها را ضد عفونی نماید.(چهار مرحله دارد)

6-بهداشت محل تهیه و توزیع غذا مطلوب باشد.

7-حداقل روزانه 6 با ر با آب و صابون دست های خود را بشوید. (قبل از هروعده غذایی و بعد از هر بار اجابت مزاج)

8-از آب سالم استفاده نماید.درصورت عدم دسترسی به آب سالم ، آب را ضد عفونی نماید.

9-بهداشت آب و فاضلاب و بهداشت محیط.رعایت گردد.

10-از توالت بهداشتی استفاده نماید ودر صورت عدم دسترسی ، اقدام به ساخت آن بکند.

11-طرز تهیه ORSخوراکی را بدانند.

12-در هنگام وقوع اسهال ، مایع درمانی خوراکی با ORS شروع گردد.

13-در صورت بروز علام مسمومیت غذای به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نماید.

14-درموقع مسافرت ها از آب مطمئن استفاده نماید.

15-غذاهای پخته شده نباید در محیط معمولی نگهداری شوند.

منبع مورد استفاده در تدوین متون آموزشی

نوع منبع

عنوان

مولف/تهیه کننده

تاریخ تهیه

محل انتشار

دستورالعمل

راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماریهای منتقله از غذا

مرکز مدیریت بیماریها

1384

مرکز مدیریت بیماریها