جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  خمیر دندان
 عنوان /موضوع آموزشی : خمیر دندان
گروه هدف :
دانش آموزان
آموزش دهنده :
بهورز

مقدمه :

برای رعایت بهداشت دهان و دندان یکی از اصول مهم و اساسی انتخاب مسواک ، خمیر دندان و نخ دندان است . چه بسا با انتخاب مسواک و خمیر دندان نامناسب باعث آسیب زدن به دندانها و لثه ها باشیم .

* لذا در هنگام تهیه خمیر دندان موارد زیربایستی در نظر گرفته شود:

شرط موثر بودن خمیر دندان در بهداشت دهان و دندان آن است که تماس نزدیکی با دندانها داشته باشد، لذا توصیه می شود:

· خمیر دندان را با فشار در بین موهای مسواک قرار دهید.

· خمیر دندان حاوی فلوراید باشد . خوشبو و خوش طعم باشد. مسواک زدن ترجیحاً با خمیر دندان باشد .

· اگر خمیر دندان در دسترس نباشد، می توان بدون خمیر دندان هم مسواک زد.

· مواد ساینده در خمیر دندان باعث بردا شتن رسوبات ، رنگ چای ، قهوه و سیگارمی گردد.

· مواد خوش طعم کننده درخمیر دندان مسواک زدن را دلپذیرتر کرده و سبب مطبوع شدن تنفس می شود.

ترکیبات درمانی خمیر دندان:

فلوراید ماده ای است معدنی که به طور طبیعی در آب آشامیدنی مناطق یافت می شود و باعث مقاومت مینای دندان در برابر پوسیدگی می گردد.

- استفاده از نمک خشک ، جوش شیرین یا سایر پودرها جهت مسواک زدن صحیح نمی باشد .

- از جمله خمیر دندانهای مناسب می توان بهGleem - Crest – Colgate- Agua Fresh و خمیر دندانهای ضد حساسیت به Sensodyne – protect – Denguel اشاره کرد.

 

 

 

منبع مورد استفاده در تدوین متون آموزشی

نوع منبع

عنوان

مولف/تهیه کننده

تاریخ تهیه

محل انتشار

کتاب

سلامت دهان ودندان(مجموعه کتب آموزش بهورزی)

دفتر سلامت دهان و دندان

1384

وزارت بهداشت ودرمان