جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
 منوی اصلی
 
  هرم سنی جمهوری اسلامی ایران

هرم سني جمعیت کل کشور به هزار نفر در سال 1385


هرم سني جمعیت شهری کل کشور به هزار نفر در سال 1385هرم سني  جمعیت روستایی  کل کشور به هزار نفر در سال 1385