برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 1 آذر 1400
کد 1166

فراخوان ثبت نام در آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ویژه استان آذربایجان شرقی

فراخوان ثبت نام در آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ویژه استان آذربایجان شرقی

فراخوان ثبت نام در آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ویژه استان آذربایجان شرقی
فراخوان ثبت نام
در آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ویژه استان آذربایجان شرقی آذر ماه 1400
 
در راستای اجرای بند 6 ماده 37 دستورالعمل شماره 5637/300 د مورخ 22/5/92 شرکتهای  خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند 5 روش اجرایی دستورالعمل فوق معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط ذیل می توانند  از تاریخ 1/9/1400 لغایت 12/9/1400 جهت  ثبت نام به نشانی اینترنتی: https://eazphcp.tbzmed.ac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
الف - زمان و محل برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی:
زمان آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای: ساعت 10 صبح روز 25/9/1400
محل آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای:  بلوار نیایش - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - جنب خوابگاه دخترانه تلاش- مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز. در صورت تغییر محل و زمان آزمون اطلاع رسانی لازم در آدرس اینترنتی فوق انجام خواهد گرفت
 ب - واجدین شرکت در آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی:
 1. مسئولین فنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکتهای خصوصی ارئه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای استان آذربایجان شرقی
 2. کارشناسان بهداشت حرفه ای مقیم در استان آذربایجان شرقی علاقمند و داوطلب شرکت در آزمون
ج- شرایط برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی
 1. با توجه به شیوع بیماری کووید-19 و به منظور پیشگیری از انتقال و انتشار بیماری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در زمان برگزاری آزمون، ‌شرکت کنندگان محترم حتما مجهز به ماسک،‌ دستکش و ماده ضد عفونی کننده دست بوده و دستورالعمل بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند.
 2. داوطلبان مجاز به همراه داشتن گوشی همراه در آزمون نمی باشند
 3. داوطلبین مجاز به استفاده از ماشین حساب می باشند.
د - مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
 1. تکمیل فرم ثبت نام آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای در آدرس سایت اینترنتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به آدرس https://eazphcp.tbzmed.ac.ir
 2. اسکن و بارگذاری تصویر کارت ملی
 3. اسکن و بارگذاری تصویر صفحه اول شناسنامه
 4. اسکن و بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای (آخرین مدرک)
 5. اسکن و بارگذاری یک قطعه عکس 4*3 ( عکس جدید در سال جاری)
 6. اسکن و بارگذاری فیش پرداختی به عنوان هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون.
توجه: متقاضیان می بایستی اصل مدارک را در روز آزمون به همراه داشته باشند. در غیر اینصورت اجازه شرکت در آزمون را نخواهند داشت 
هزینه شرکت در آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای 250 هزار ریال می باشد که می بایست توسط متقاضی به حساب شماره  4001033103014751  (شبا IR790100004001033103014751) نزد بانک مرکزی بنام "وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی" واریز شود و اصل فیش واریزی در روز برگزاری آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای ارائه گردد) ضمناً هزینه صدور گواهی برای افرادی که در آزمون قبول شوند 500 هزار ریال می باشد که بعد از اعلام نتایج بایستی به شماره حساب فوق واریز گردد. وجوه واریز شده غیر قابل استرداد خواهد بود.
کارت ورود به جلسه: در صورت کامل بودن مدارک ، کارت ورود به جلسه به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد که می بایستی متقاضی بعد از چاپ آن در روز آزمون به همراه داشته باشد.
 
ه- توضیحات و نکات مهم:
 1. آزمون به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی خواهد بود.
 2. سوالات آزمون به صورت چهار گزینه ای بوده و نمره منفی لحاظ نخواهد شد
 3. در صورت عدم ثبت نام درست و نیز عدم بارگذاری کامل و صحیح مدارک لازم، ثبت نام متقاضی کن لم یکن بوده و مسئولیت آن بر عهده خود ثبت نام کننده خواهد بود.
 4. در صورتی که متقاضی پس از واریز هزینه ثبت نام منصرف شود هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 5. در صورتیکه در هرکدام از مراحل ثبت نام، برگزاری آزمون تخصصی بهداشت حرفه ای و یا بعد از آن عدم صحت و درستی مدارک فردی مشخص گردیده و محرز گردد که متقاضی اطلاعات خلاف داده و یا فاقد شرایط مندرج در فراخوان بوده است از ادامه مراحل آزمون حذف و موفقیت وی در آزمون کن لم یکن تلقی خواهد شد. بدیهی است هرگونه عواقب قانونی مربوطه بر عهده وی خواهد بود
 6. متقاضیان جهت اطمینان از ثبت نام و اخذ توضیحات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره 31773530-041 تماس بگیرند.
 7. فعالیت به عنوان مسئول فنی در شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ایعلاوه بر داشتن گواهی موفقیت در آزمون، منوط به داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل شرکتهای فوق می باشد
و- منابع آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی شرکت های خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
 1. مهندسی صدا و ارتعاش، رستم گل محمدی، انتشارات دانشجو، آخرین ویرایش
 2. روشهای ارزیابی ارگونومی، راهنمای انتخاب و کاربرد (روشهای ارزیابی فیزیکی)، علی اکبر کیخا مقدم، انتشارات فن آوران
 3. دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت
 4. کتابچه حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ویرایش جدید (1400)
 5. راهنمای ارزیابی ارگونومی در محیط کار .مرکز سلامت محیط و کار
 6. راهنمای ارزیابی بیو آئروسل ها در محیط کار .مرکز سلامت محیط و کار
 7. راهنمای پایش بیولوژیکی محیط کار. مرکز سلامت محیط و کار
 8. راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار. مرکز سلامت محیط و کار
 9. راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار . مرکز سلامت محیط و کار
 10. راهنمای اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار . مرکز سلامت محیط و کار
 11. راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار . مرکز سلامت محیط و کار
 12. کتاب نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها  در هوا جلد 1 - دکتر عبدالرحمان بهرامی-انتشارات فن آوران
 13. راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی . مرکز سلامت محیط و کار
 14. تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی ( برای برنامه های کاری غیر متعارف) .مرکز سلامت محیط و کار
راهنماهای مرکز سلامت محیط و کار در سایت معاونت بهداشت دانشگاه و سایت مرکز سلامت محیط و کار موجود بوده و قابل دسترسی می باشد.

لینک ثبت نام