مبحث هفتم: حوله و صابون

ماده 33: كارفرما مكلف است براي تامين بهداشت فردي كارگران به تعداد كافي صابون در محل دستشويي ها قرار داده و وسايل خشك كردن دست و صورت كارگران را تامين نمايند.

ماده 34: كارفرما مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات جهت استحمام كارگران به مقدار كافي صابون و حوله اختصاصي در اختيار آنان قرار دهد.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.