تحلیل شاخص های گروه بهداشت دهان و دندان در سال 1387:

توزیع دهانشویه به دانش آموزان :

تعداد 280 هزار بطری دهانشویه سدیم فلوراید 0.2% توسط اداره سلامت دهان و دندان به استان آذربایجان شرقی ارسال شده بود.

به 93% دانش آموزان مقاطع ابتدایی دهانشویه توزیع گردید، و به شهرستانها توصیه گردید در صورت اضافه ماندن دهانشویه ، به دانش آموزان راهنمایی توزیع گردد.

خدمات بهداشت دهان و دندان :

معاینه انجام شده توسط دندانپزشکان 125%

کشیدن دندان توسط دندانپزشکان 91%

ترمیم دندان توسط دندانپزشکان 51%

جرمگیری توسط دندانپزشکان 43%

فلورایدتراپی توسط دندانپزشکان 41%

فیشورسیلانت تراپی توسط دندانپزشکان 37%

کل خدمات بهداشت دهان و دندان توسط دندانپزشکان 77%

در مراکز بهداشتی و درمانی با امکانات و تجهیزات موجود امکان ارایه خدمات معاینه ، کشیدن دندان و فلورایدتراپی مقدور می باشد.

ارایه سایر خدمات ( ترمیم ، فیشورسیلانت و جرمگیری ) با امکانات و پرشنل موجود به علل زیر عملی نمی باشد:

نداشتن انگیزه کاری در دندانپزشکان شاغل در سیستم

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات دندانپزشکی

عدم مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی

نداشتن دستیار در واحدهای دندانپزشکی

تحلیل بودجه در سال 1387:

اعتبار تخصیص یافته به برنامه های سلامت دهان و دندان استان در سال 1387 ، مبلغ 8800000 تومان بوده که کل آن به شهرستانها بر اساس تعداد جمعیت، تعداد گروههای هدف، تعداد مراکز دندانپزشکی و تعداد دندانپزشکان و عملکرد واحدهای بهداشت دهان و دندان تقسیم و توزیع گردیده است.

مبلغ 40 میلیون تومان در قالب خرید خدمات دندانپرشکی از بخش خصوصی به استان تخصیص یافته بود که 20میلیون تومان از آن به شهرستانها توزیع گردید و 20میلیون دیگر جهت خرید خدمات دندانپزشکی از بخش خصوصی یا خرید وارنیش فلوراید در حساب مرکز بهداشت استان می باشد.

تحلیل پرسنلی در سال 1387:

تعداد دندانپزشکان رسمی 52 نفر(48%)

تعداد دندانپزشکان طرحی 21 نفر(19%)

تعداد بهداشتکاران دهان و دندان 12 نفر(12%)

تعداد مامور به تحصیل 23 نفر(21%)

نیروهای طرحی وارده به سیستم 12 نفر

نیروهای طرحی خارج شده از سیستم 9 نفر

بهداشتکاران قبول شده به دوره دکترا 10 نفر

از کل نیروهای موجود23 نفر( 27% ) در شهرتبریز و62نفر( 73%) در سایر شهرستانها مشغول به کار هستند. ( کل نیرو 85 نفر )

شهرستانهای فاقد نیرو: چاراویماق

شهرستانهای فاقد کارشناس مسوول بهداشت دهان و دندان : ورزقان، چاراویماق.

تعداد کل مراکز دارای تجهیزات دندانپزشکی 146 مرکز.

مراکز فعال دندانپزشکی (مراکزی که هفته ای 3 روز یا بیشتر نیرو دارد) 56 مرکز (38%)

مراکز نیمه فعال دندانپزشکی (مراکزی که هفته ای 1 یا 2 روز نیرو دارد) 33 مرکز (23%)

مراکز غیرفعال دندانپزشکی ( مراکزی که فاقد نیرو بوده و هیچ گونه فعالیتی وجود ندارد) 57 مرکز (39%)

تعداد کل نیروی انسانی موجود در سیستم 85 نفر.

درصد پوشش نیرو به مراکز دندانپزشکی دارای تجهیزات: 58%.

تحلیل تجهیزات در سال 1387:

تعداد کل یونیت های موجود در سیستم 162 دستگاه

تعداد یونیت های سالم 76 دستگاه ( 47 % )

تعداد یونیت های قابل تعمیر 30 دستگاه ( 19 % )

تعدا یونیتهای فرسوده و اسقاطی 56 دستگاه ( 34 % )

فرسوده و اسقاطی بودن یونیت ها یکی از مشکلات اساسی شهرستانها می باشد در بعضی موارد تعمیرات یونیت ها مقرون به صرفه و اقتصادی نمی باشد .و به علت نداشتن منابع مالی امکان تعویض یونیت های فرسوده عملی نمی باشد.

براساس توافق به عمل آمده با گروه گسترش در سال 1386 قراربود:

45 دستگاه یونیت در طول سال 1386 خریداری و به جای یونیتهای اسقاطی نصب گردد که متاسفانه خریداری نگردید.

8 دستگاه رادیوگرافی در طول سال 1386 خریداری و به شهرستانهای فاقد دستگاه رادیوگرافی داده شود که عملی نشد.

به کلیه شهرستانها اعلام گردیده که براساس نامه وزارتی و در نظر گرفتن کیفیت و موقعیت جغرافیایی در هنگام خرید یونیت دندانپزشکی از مارک پارس دنتال خریداری گردد.

تحلیل برنامه های آموزشی در سال 1387 :

در سال 1387 از دو برنامه آموزشی پیش بینی شده هر2 مورد اجرا گردید. و هر دو مورد به صورت غیر حضوری و کتابخوانی برگزار گردید.

سه برنامه آموزشی برای سال 1388 پیش بینی شده است و مقدمات اجرای آنها با هماهنگی آموزش مداوم مرکز بهداشت استان به عمل آمده است.

 بهداشت دهان و دندان