همه‌گير شناسي

روش‌هاي انتقال

انتقال وبا از راه مدفوعي – دهاني است. از آنجا كه بيش از يك ميليون ارگانيسم براي ايجاد بيماري مورد نياز است، وبا منحصراً از طريق آب يا غذاي آلوده منتقل مي‌گردد. انتقال توسط تماس مستقيم فرد به فرد، مانند تماس با بيمار، نادر است.  ممكن است آب در سر منشأ خود آلوده شود. آب سطحي و آب چاههاي كم عمق منابع عفونت هستند. افزون بر اين، ويبريوكلرا مي‌تواند در محيط‌هاي آبي براي سالها زندگي كند. اغلب موارد آلودگي آب در خانه، زماني است كه آب ناشي از شستشو با آب ذخيره شده تماس مي‌يابد. حمام كردن يا شستشوي وسايل آشپزي در آب آلوده هم مي‌تواند موجب انتقال وبا شود.  اكثر دانه‌هاي خوراكي مرطوب مانند برنج، ارزن، ذرت، زمانيكه در حرارت اتاق سرو گردند يا حرارت كمي ببينند، به مواد شايعي براي انتقال وبا تبديل مي‌شوند. غذاهاي مرطوب كه كمي بعد از پختن آلوده شده‌اند و براي چند ساعت در دماي اتاق مانده‌اند؛ محيطي عالي براي رشد ويبريوكلرا آماده مي‌كنند. غذاهاي ديگر كه مي‌توانند وبا را منتقل كنند شامل غذاهاي دريايي ناپخته و خام بويژه صدف، ميوه‌جات و سبزيجات خام مي باشند. غذاهاي ترش با ليمو، گوجه‌فرنگي، ماست و شير تخمير شده مانع رشد ويبريوكلرا مي‌شوند.