عملکرد گروه بهداشت دهان و دندان در سال 1388

مقدمه:

کاهش آثار و عوارض بیماریهای دهان و دندان بر روی سلامتی جسم و روان و ارتقاء سلامت دهان و دندان در افراد جامعه از جمله اهداف سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 می باشد. بهداشت دهان و دندان یکی از مولفه های توسعه یافتگی بوده و تمام کشورها برای ارتقا کمی و کیفی آن تلاش می کنند. برنامه ریزی در امر بهداشت و پیشگیری همواره موجب کاهش یا قطع بروز بیماری و ارتقاء سلامت و بهداشت دهان و دندان جامعه می گردد.در کشور ما نیز، از سال 1374، با هدف ارتقا سلامت دهان و دندان افراد جامعه طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC به اجرا درآمد. در راستای اجرای هر چه بهتر طرح ادغام، طرح دانش آموزی نیز در الویت برنامه های دفتر بهداشت دهان و دندان قرار گرفت .بررسی های به عمل آمده از عملکرد واحدهای بهداشت دهان و دندان ، قبل از سال 1378،نشا نگر سلیقه ای بودن کارها و نداشتن برنامه خاص از طرف دفتر سلامت دهان و دندان بوده و خدمات ارائه شده عمدتاً کشیدن دندان ، معاینه و تجویز دارو بود .در حال حاضر وبا در نظر گرفتن نیروی انسانی موجود و گروههای هدف امکان ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی به صورت گسترده جهت حل مشکلات دندانپزشکی مردم  از طریق سیستم فعلی وجود ندارد.

صرف هزینه های کلان جهت تجهیز و راه اندازی واحد های دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی و عدم ارایه خدمات درمانی به مردم در مراکز بهداشتی و درمانی موجب نارضایتی مردم ، نیروهای شاغل و مسئولین بوده , و مردم مناطق محروم جهت دریافت خدمات درمانی دندانپزشکی مجبور هستند به دندانپزشکان شهرها مراجعه نمایند.لذا به نظر می رسد چنا نچه بتوان دندانپزشکان وسایر نیروهای شاغل در این گروه را در درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی ذینفع نمود بسیاری از مشکلات مردم ، سیستم و دندانپزشکان حل شده و منجر به ارتقا فرایندهای بهداشت دهان و دندان در جامعه خواهد شد.در راستای دخیل نمودن دندانپزشکان از درامد حاصله از خدمات دندانپزشکی ارایه شده در مراکز بهداشتی و درمانی طرح کارانه و واگذاری خدمات دندانپزشکی پیشنهاد و به تصویب هئیت رئیسه دانشگاه رسید در شهرستانهای که طرح کارانه و واگذاری اجرا گردید منجر به ارتقا کمی و کیفی خدمات گردید متاسفانه در بعضی از شهرستانها با وجود درخواست دندانپزشکان به علت عدم هماهنگی توسط شبکه ها این طرح اجرا نشد.

 گروههای هدف برنامه های بهداشت دهان و دندان :   مادران باردار – کودکان زیر 12 سال

هدف کلی  :  ارتقا سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه

اهداف اختصاصی:

- ارتقا  سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان دوره ابتدایی

- ارتقا  سطح سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودک ها

- ارتقا  سطح سلامت دهان و دندان مادران باردار و شیر ده

- بهبود کمی و کیفی خدمات ارایه شده بهداشت دهان و دندان

- افزایش آگاهی مردم  در زمینه بهداشت دهان و دندان 

اولویت کاری گروه :

ü                   آموزش بهداشت دهان و دندان به گروههای هدف

ü                   معاینه دهان و دندان گروههای هدف

ü                   فلورایدتراپی( با ژل ، وارنیش ) کودکان زیر 12 سال

ü                   دهانشویه سدیم فلوراید در دانش آموزان

ü                   حذف دندان عفونی در کودکان زیر 12 سال

ü                   ترمیم دندان 6 کودکان زیر 12 سال

ü                   فیشورسیلانت تراپی

ü                   جرمگیری مادران باردار

 بهداشت دهان و دندان