فعالیت ها و برنامه ها ( بحران )

1-      برنامه پایلوت بهره مندی از فناوری ژئوانفورماتیک در بلایا

2-      ارزیابی و آمادگی خانوار در برابر بلایا

3-      ارزیابی خطر بلایا در مرکز بهداشتی درمانی

4-      برگزاری مانورهای میدانی و دورمیزی

5-      سازماندهی نیروهای عملیاتی

6-      سامانه فرماندهی حادثه

7-      نوشتن EOP استان و شهرستانها

8-      ادغام برنامه های واحد بلایا در سیستم بهداشتی کشور

 

 
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.