فراخوان

به نام خدا

حمایت از پروژه­های تحقیقاتی با محوریت ارائه راهکار­های مناسب جهت حل مشکلات بهداشتی

 

در راستای توسعه پژوهش­های کاربردی مبتنی بر مشکلات بهداشتی توافقنامه­ای مابین معاونت بهداشتی دانشگاه تبریز و پژوهشکده سلامت قلب و ریه به امضا رسیده است.

در راستای تفاهم نامه فوق بدینوسیله از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، کلیه محققین محترم، دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تبریز دعوت می­گردد تا با توجه به رئوس عناوین اولویت­های تحقیقاتی به شرح زیر نسبت به تهیه و ارائه پروپوزال تحقیقاتی اقدام نمایند.

-                     ارزیابی کیفیت و مناسبت مراقبت­های انجام شده در راستای اهداف بیماری­های واگیر و غیرواگیر

-                     امکان­سنجی استفاده از GIS در مدیریت پیشگیری از بیماری­ها

-                     طراحی و ارزیابی پایایی و اعتبار ابزارهای مرتبط با سنجش ایمنی محیط و رفتارهای ایمنی

-                     طراحی و ارزیابی پایایی و اعتبار ابزارهای مرتبط با ارزشیابی و مراقبت مدیریت برنامه­های بیماری­ها

-                     امکان سنجش مداخله­ای برای واگذاری خدمات پیشگیری دهان و دندان به پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی

-                     توریسم درمانی و بحث کنترل بیماری­ها

-                     مرور سیستماتیک اپیدمی­ها

-                     بررسی امکان انجام غربالگری­های عمومی در بدو تولد

-                     بررسی مشکلات مرتبط با موانع پرسنلی در راستای عملکرد نیروی انسانی در مدیریت بیماری­ها

تقاضا دارد برای اطلاع از جزئیات عناوین پژوهشی و همچنین شرایط پذیرش و نحوه ارسال پیشنهاد طرح­ها به قسمت پژوهشی مدیریت بیماری­ها قابل دسترسی در آدرس http://eazphcp.tbzmed.ac.ir مراجعه نمایند.

وظیفه می­داند پیشاپیش مراتب امتنان را بابت رعایت قوانین موجود در توافقنامه بجای آورد.