ارسال پروپوزال

اساتید، پرسنل و محققین محترم خواهشمند است تا 15 خرداد سال 1394 طی نامه رسمی پروپوزال یا عنوان اولیه پژوهش انتخاب شده در حیطه عناوین اعلام شده را به دفتر مدیریت بیماری­های معاونت بهداشتی دانشگاه اعلام نمایند.

لازم به ذکر است در راستای توسعه مرزهای علمی و اجرایی توافقنامه­ ای مابین معاونت بهداشت دانشگاه تبریز و پژوهشکده سلامت قلب و ریه به امضا رسیده که مهمترین بندهای اجرایی این توافقنامه به شرح زیر می­باشد:

-                     کلیه پروپوزال­های رسیده در شورای پژوهشی مشترک متشکل از اعضای طرفین مورد بررسی قرار می­گیرد و پروژه­های مصوب این شورا، نیازی به طرح در شورای پژوهشی پژوهشکده و یا مراکز تحقیقاتی نخواهند داشت.

-                     نتایج بررسی­های انجام گرفته می­بایست قابلیت ارتباط با برنامه­های کشوری را داشته باشند.

-                     70% هزینه پژوهش­های سفارش شده به عهده پژوهشکده و 30% به عهده معاونت بهداشتی و بالعکس می­باشد.

-                     در پروپوزال­ها سهم حق­الزحمه همکاران مدیریت بیماری­های این معاونت به صورت معین ذکر خواهد شد و در نهایت با تغییر 10% قابل پرداخت می­باشد.

-                     نحوه پرداخت در مراحل اجرایی هر پژوهش بسته به نوع پروژه و متعاقب تصمیم شورای پژوهشی مشترک خواهد بود.

-                     پرداخت نهایی بعداز ارائه گزارش و تصویب شورای پژوهشی مشترک صورت خواهد گرفت.