برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

فروردین ماه 1398

روز برگزاری

عنوان دوره

نوع دوره

محل برگزاری

گروههای هدف

تعداد

گروه  کارشناسان  مجری

کددار

غیر کددار

شماره 2

شماره 1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

جلسه هماهنگی اول سال

 

*

*

 

کارشناسان مسئول بهداشت محیط شهرستانها

30

بهداشت محیط

20

تب مالت

*

 

*

 

کارشناسان مبارزه با بیماریها و کارشناسان آموزش سلامت

60

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

جلسه پزشکان

 

*

*

 

پزشکان

50

بهداشت حرفه ای

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

نشست فصلی 1 گروه آمار

 

*

*

 

کارشناسان شهرستانی و استانی

45

آمار

27

جلسه هماهنگی

 

*

*

 

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستانها

30

بهداشت حرفه ای

28

هم اندیشی و ارتقا فرآیندها و گرامیداشت روز آزمایشگاه

 

*

سالن کنفرانس اختصاصی آزمایشگاه جامع سلامت

کارشناس مسئول آزمایشگاه های بهداشتی

50

آزمایشگاه

29

 

 

 

 

 

 

 

 

31