سعید پوردولتی

 
نام و نام خانوادگی: سعید پوردولتی
پست سازمانی: کارشناس بیماری های غیر واگیر
آدرس: تبریز، خ عطار نیشابوری خ ملاصدرا جنب پمپ گازCNG مرکز بهداشت استان
کد پستی: 5165990001
تلفن: 04131773548
ایمیل: s.pourdoulati@gmail.com
 

 
سوابق تحصیلی
 - کارشناس ارشد سلامت بین الملل گرایش مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه هایدلبرگ، آلمان و شبکه اروپایی آموزش سلامت بین الملل (tropED) 1385-1384
- کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران 1370-1368
- کاردان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 1367-1365
- دیپلم تجربی دبیرستان طالقانی، تبریز، ایران، 1364

سوابق شغلی
 

حال-1396    کارشناس فعالیت بدنی
                   معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                   انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
        تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
1392-1391    عضو کمیته راهبردی برنامه ریزی استراتژیک
                        ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                        گلگشت- خیابان آزادی- کد پستی 516566593
        تلفن: 5-3355921-0411 فکس: 3355944-0411
 
1392 - 1386     مدرس کارگاه های مدیریت سلامت
                   مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)
                        بزرگراه پاسداران – خروجی توانیر- تبریز- ایران - کد پستی: 515568474
        تلفن: 8-6578977-0411 فکس: 6578974-0411       
1389 - 1386    عضو شورای پژوهشی
                    مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)
                         بزرگراه پاسداران – خروجی توانیر- تبریز- ایران - کد پستی: 847451556
         تلفن: 8-6578977-0411 فکس: 6578974-0411
 
1392 - 1383     کارشناس برنامه مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر استان
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
1384 - 1383    هماهنگ کننده ارتقاء فرآیندها (PIC)
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
1392 - 1376     عضو هیئت تحریریه نشریه پیام سلامتی
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
1392 - 1376     کارشناس برنامه پیشگیری از تالاسمی استان
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
حال - 1375     کارشناس پیشگیری از بیماری های غیر واگیر استان
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
حال - 1375     کارشناس پیشگیری از حوادث استان
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
 
1375 - 1373    کارشناس مبارزه با بیماری های استان
                     معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
                          انتهای خیابان ثقه الاسلام – ایستگاه منبع- تبریز- ایران- کد پستی: 5143813998
         تلفن: 2358263-0411 فکس: 2330196-0411
1373 - 1371    کارشناس آمارشهرستان
                     شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد
                          خیابان شهدا- بیمارستان استاد شهریار
          تلفن: 4122551-0423  فکس: 4123805-0423 
 
1373 - 1371    مربی خانه های بهداشت شهرستان
                     شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد
                          خیابان شهدا- بیمارستان استاد شهریار
                          تلفن: 4122551-0423  فکس: 4123805- 0423
 
دوره های آموزشی
 1. کارگاه آموزش صفر تا صد نرم افزار ایموس و لیزرل و مدل یابی معادلات ساختاری، 1396
 2. کارگاه آموزش نرم افزار اسمارت پی ال اس، 1396
 3. کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز، 1394
 4. کارگاه آموزش SPSS پیشرفته، 1393
 5. آموزش مربیان برای ارتقاء پیشگیری از حوادث و خشونت با استفاده از TEACH VIP توسط دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، مشهد، 1391
 6. واکنش در برابر بحران، تبریز، 1391
 7. تربیت مربی پیشگیری و کنترل بیماری دیابت، تبریز 1391
 8. ثبت سرطان" ثبت، کدگذاری و نرم افزار"، تبریز، 1391
 9. محاسبه بار بیماری های غیر واگیر ، خرسان شمالی، 1390
 10. بررسی نحوه کنترل بروز باقیمانده و نحوه پیگیری زوجین مشکوک نهایی بیماری تالاسمی بتا ، تهران، 1390
 11. پیشگیری و مراقبت پره دیابتی، تبریز، 1390
 12. شیوه های اولویت بندی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، چابهار، 1390
 13. مبانی جامعه ایمن کلانشهر ها، تهران، 1389
 14. پیشگیری و کنترل دیابت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1389
 15. بهبود کیفیت در آنالیز داده های مراقبت عوامل خطر بیمار های غیر واگیر،  دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 1388
 16. نیاز سنجی سلامت و برنامه ریزی آموزش سلامت،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1388
 17. الگو ها و مدل های آموزش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1388
 18. پیشگیری از سوانح و حوادث  با الگوی جامعه ایمن، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388
 19. پژوهش در پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنی، دانشگاه کارولینسکای سوئد، 1387
 20. تجزیه و تحلیل اداری شغلی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1387
 21. حل مسئله، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1387
 22. مدیریت داده ها در نظام مراقبت عوامل خطر بیمار های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1387
 23. جامعه ایمن، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1387
 24. تاثیر عوامل زیان آور محیط کار بر کاهش وقوع حوادث شغلی،  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1387
 25. رویکرد گام به گام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، 1386
 26. سورویلانس عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، مرکز مدیریت بیماری ها، 1386
 27. توانمند سازی کارشناسان و کارکنان نظام سلامت 2 ، دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد، 1386
 28. تربیت مربی در مدیریت سلامت ، معاونت توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، 1386
 29. مشارکت جامعه در برنامه های سلامت ، مرکز کشوری مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1386
 30. نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1386
 31. ارزیابی پیامد های سلامت، مرکز کشوری مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1386
 32. توانمند سازی کارشناسان و کارکنان نظام سلامت 1، دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد، 1385
 33. تعیین مداخلات اثر بخش مبتنی بر شواهد، مرکز مدیریت بیماری ها، 1385
 34. نظام مراقبت عوامل خطر بیمار های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1384
 35. نرم افزار ثبت حوادث، مرکز مدیریت بیماری ها، 1384
 36. پیشگیری، کنترل و درمان گزش جانوران زهری ایران، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 1384
 37. آموزش نرم افزار SPSS ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1384
 38. مهارت های زندگی سالم، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383 
 39. ژنتیک و ضرورت مشاوره، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383
 40. کار تیمی در مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383
 41. ارتباطات و انگیزش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383
 42. ابزارهای کیفیت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383
 43. حل مسئله در مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383
 44. مهارتهای زندگی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1383
 45. برنامه پیشگیری از تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 1383
 46. آموزش مشاوران ژنتیک و مدیران تالاسمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مرکز مدیریت بیماری ها، 1383
 47. ICDL، موسسه آموزش فن آوران+ مرکز آموزش مدیریت صنعتی تبریز،  1383-1382
 48. مراقبت بیماریهای غیر واگیر ، کردستان، 1382
 49. بررسی و بازنگری دستورالعمل تالاسمی، مرکز مدیریت بیماری ها، 1382
 50. توسعه فردی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1382
 51. جامعه ایمن، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1382
 52. برنامه های اثر بخش مدیریت(MEP) ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1382
 53. طبقه بندی و مراقبت حوادث ، دانشگاه کارولینسکای سوئد، 1382
 54. ارتقاء مستمر کیفیت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1382
 55. دوره مقدماتی روش تحقیق ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1382
 56. پیشگیری از سوانح و حوادث ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1382
 57. پیشگیری از سوانح و حوادث ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1381
 58. ارتقاء و کنترل مستمر کیفی آزمایش های تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1380
 59. مشاوره تالاسمی و سایر هموگلوبینوپاتی ها، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1380
 60. بازآرایی و ارتقاء آموزش در برنامه تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1380
 61.  پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1379
 62. ایدز، هپاتیت و STD ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1379
 63. اطلاعات برای عمل (IFA) ، مرکز مدیریت بیماری ها، 1378 
 64. ارتقاء مستمر کیفیت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1378
 65. روش تحقیق ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1378
 66. کارگاه آموزشی  توجیهی سرطان و تلاسمی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1378
 67. کارگاه آموزشی   تلاسمی ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1378
 68. پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1377
 69. آموزش و آزمون غیر حضوری تالاسمی ، مرکز مدیریت بیماری ها + معاونت سلامت وزارت بهداشت، 1377
 70. پیشگیری از سوانح و حوادث ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 1376
 71. کارگاه آموزشی مجریان طرح ملی پیشگیری و کنترل دیابت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1376
 72. کارگاه آموزشی تئوری و عملی ازمایشات مرتبط با تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1376
 73. پیشگیری از سوانح و حوادث، مرکز مدیریت بیماری ها، پاکدشت ورامین، 1374
 74. آموزش مراقبت بیمار های قابل پیشگیری با واکسن و بیماری ایدز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1372
 75. نظارت در نظام PHC  ، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1371
 
 
انتشارات 
مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی پژوهشی:
 
 • The assessment of needed workload for manpower approximation in health houses in Iran‘s villages, 2013, EJSR, vol 114, Issue 1.
Saeid Pour Doulati, Javad Farahiye Shahgoli, Hasan Jahanbin, Ahmad Kousha, and Jafar Sadegh Tabrizi
 • Presentation of a Management Practice with Public-Private Cooperation in TB-DOTS in Tabriz, Iran, 2013, EJSR, vol 109, Issue 2, 329-341
  Saeid Pour Doulati, Ahmad Kousha, Simin Khayatzadeh, Mostafa Farahbakhsh and Jafar Sadegh Tabrizi
 • Cardiac Risk Factor Analysis in East Azerbaijan, Iran, Medwell Journals 2007, The Cardiology 3(1): 1-4
 
M.seyffarshad, A.Kousha, S.pourdoulati, M.Karamuz, M.Farahbakhsh, S. Hakimi, H.Sadeghi-Bazargani
 
مقالات ارائه شده در کنگره ها و سمینار ها :
 
 • پوستر "عملکرد مراکز بهداشتی درمانی در جلب مشارکت جامعه برای ارتقاء سلامت در دوره پنج ساله 84-80 در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل"، سمینار سراسری عدالت در نظام سلامت ، اصفهان، 1387
 • پوستر "الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی دردرمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماری سل (PPM TB DOTS ) و سیستم اطلاعات و ارجاع بیماران در تبریز " ، نوزدهمین کنگره سراسری سل زنجان، 1387 
 • پوستر " بررسی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی (NNIS) در تبریز سال 87-1386 ، هفدهمین کنگره بین المللی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، تهران
 • مقاله شفاهی "بررسی اپیدمیولوژیک خشونت و اقدام به خودکشی در استان آذربایجان شرقی در سال 1386"
 • مقاله شفاهی "بررسی چگالی مواد معدنی استخوان در جمعیت بالغین استان آذربایجان شرقی، ایران"، سیزدهمین کنگره غدد  درون ریز آسیا و اقیانوسیه، 1385
 • پوستر "پروالانس سندرممتابولیک بر اساس معیارهایATP در جمعیت بالغین استان آذربایجان شرقی"، سیزدهمین کنگره غدد  درون ریز آسیا و اقیانوسیه، 1385
 • پوستر "سن حداکثر ترکم استخوانی در نقاط مختلف اسکلتی جمعیت بالغین استان آذربایجان شرقی"،سیزدهمین کنگره غدددرون ریز آسیا و اقیانوسیه، 1385
 • مقاله شفاهی" طرح جامع پیشگیری ، تشخیص و درمان پوکی استخوان در کشور: رابطه شیوع استئو پنی و استئوپروز با نمایه توده بدن"، هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد  درون ریز، 1383
 • مقاله شفاهی "پروالانس کمبود ویتامین D در جمعیت 69-20 ساله جامعه شهری تبریز"، اولین سمینار بین المللی پیشگیری ، تشخیص و درمان استئوپروز، 1383
 • پوستر "عوامل اجتماعی سندرم متابولیک در استان آذر بایجان شرقی- 1383"، چهارمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، ارومیه، 1386
 • مقاله شفاهی "بررسی وضعیت تراکم استخوانی (BMD) در جمعیت 69-20 ساله جامعه شهری تبریزدر سال 82-1381"، دومین کنگره پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تهران ( مقاله شفاهی اول کنگره)
 • مقاله شفاهی" طرح جامع پیشگیری ، تشخیص و درمان پوکی استخوان در کشور: بررسی وضعیت تراکم استخوانی(BMD) در جمعیت 69-20 ساله جامعه شهری تبریز در سال 82-1381"، هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد  درون ریز
 • مقاله شفاهی "طرح جامع پیشگیری ، تشخیص و درمان پوکی استخوان در کشور: گزارش مقدماتی شیوع کمبود ویتامینD در جمعیت  69-20 ساله شهر تبریز در زمستان 1381"، هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد  درون ریز
 
کتاب، جزوه،  پمفلت و بسته های آموزشی:
 
 • جزوه: ترجمه " راهنمای برنامه مدیریت اثر بخش" تجدید نظر هفتم، 24 اکتبر 2004، دپارتمان سازمان ارائه خدمات سلامت، توانمند سازی برای برنامه ریزی و مدیریت، 1392
 • جزوه: ترجمه درس پایه 1 " پیشگیری از حوادث: اصول اساسی"TEACH-VIP 2، 1392
 • بسته آموزشی: "تالاسمی"، 1389
 • بسته آموزشی: "ایمنی منزل"، 1389
 • بسته آموزشی: "پیشگیری از مسمومیت با گاز منواکسید کربن"، 1389
 • بسته آموزشی: "حل مسئله"، 1388
 • جزوه: ترجمه "مدیریت منابع انسانی"، برنامه ریزی و مدیریت اصلاحات در نظام سلامت، مدول3: "مدیریت منابع در اصلاحات بخش سلامت"، مرکز توسعه و سلامت بین الملل نافیلد، دانشگاه لیدز، انگلستان، 1386
 • جزوه: ترجمه " تمرکز زدایی و مدیریت منابع در سیستم سلامت در کشورهای با درآمد کم و متوسط" ، 1386
 • جزوه: ترجمه " تامین مالی سلامت مبتنی بر جامعه" برنامه ریزی و مدیریت اصلاحات در نظام سلامت، مدول3: "مدیریت منابع در اصلاحات بخش سلامت"، مرکز توسعه و سلامت بین الملل نافیلد، دانشگاه لیدز انگلستان، 1386
 • جزوه: ترجمه " چگونگی برخورد با تعارض" 1386
 • کتاب: "دستورالعمل کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی"(عضو تیم تدوین) 1383
 • کتاب: "پیشگیری از حوادث خانگی" ، مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1381
 • کتاب: ترجمه " آنچه که درمورد پیشگیری از بیماری های آمیزشی از جمله ایدز باید بدانید" دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، 1379
 • پمفلت: "اصول اساسی پیشگیری از وبا مخصوصا برای مسافران" 1373 و 1375
 • جزوه : "طاعون و کنترل آن" 1373
 تحقیق
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان در سال 1390
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان ( بهورز) در روستاهای آذربایجان شرقی بر اساس حجم کار،1387
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1388
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1387
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1386
 • الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماری سل،1386
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان در سال 1383
 • طرح جامع بررسی پیشگیری، تشخیص و درمان پوکی استخوان در کشور، 2-1381
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1385
 • عملکرد مراکز بهداشتی درمانی در جلب مشارکت جامعه برای ارتقای سلامت در استان آذربایجان شرقی و اردبیل طی سال های 1380تا 1384
 • بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان در سال 1383
گزارش
 • کشوری و استانی وضعیت سوانح و حوادث، 1391
 • مسمومیت با مونوکسید کربن در استان آذربایجان شرقی و ایران، 1391
 • سوانح و حوادث استان آذربایجان شرقی، 1390
 • سوانح و حوادث استان آذربایجان شرقی، 1389
 • گزیده نتایج بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان در سال های 1385-1386-1387- 1388
 • گزارش نتایج بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان در سال 1385
 • گزارش نتایج بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان در سال 1383
 • عوامل بیماری خطر غیر واگیر استان آذربایجان شرقی با میانگین کشوری در سال 1383
 تدریس
 • مرور سیستماتیک برای اعضای هیئت عملی
 • آشنایی با نرم افزار ایموس برای اعضای هیئت علمی
 • حاکمیت بالینی، برای مدیران و سوپروایز های آموزشی بیمارستان ها، مرکز کشوری مدیریت سلامت
 • برنامه ریزی استراتژیک، برای معاونین پشتیبانی دانشگاهای علوم پزشکی کشور، معاونین بهداشت شبکه های بهداشت شهرستان ها، مرکز کشوری مدیریت سلامت، 1390-1386
 • ارتقائ سطح مدیریتی و ارتقای کیفیت و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مراجعین و بیماران و اصلاح فرآیند های مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز، 1390
 • تامین مالی مراقبت های سلامت با تمرکز بر تامین مالی سلامت مبتنی بر جامعه (CBHF) برای مدیران میانی نظام سلامت ایران، مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)، همکاری با موسسه Nuffield از دانشگاه لیدز انگلستان و سازمان جهانی بهداشت، 1387-1386
 • منابع انسانی برای مدیران میانی نظام سلامت ایران، مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)، همکاری با موسسه Nuffield از دانشگاه لیدز و سازمان جهانی بهداشت ، 1387-1386
 • ایمن و پیشگیری از حوادث برای اعضای کمیته جامعه ایمن شهرستان ها، مرکز بهداشت استان و شهرستان
 • برنامه های ملی مبارزه با بیمار ی ها برای کارشناسان بیماری های شهرستان ها، مرکز بهداشت استان و شهرستان
 • نظام مراقبت یمار یهای غیر واگیر، برای کارشناسان بیماری های شهرستان ها، مرکز بهداشت استان و شهرستان
 
 
 داوری پروپوزال های تحقیقاتی و  مقالات علمی پژوهشی
 • داوری پروپوزال های تحقیقاتی مرکز کشوری مدیریت سلامت، 1389-1386
 • داوری پروپوزال های تحقیقاتی تیم پژوهشی اپیدمیولوژی و پیشگیری از مصدومیت به میزان 10 ساعت در سال 1392
 • داوری برای مجله پژوهش و سامت به میزان 20 ساعت در سال 1395
 • داوری برای مجله پژوهش و سامت به میزان 60 ساعت در سال 1396
 
 
 تشویق
 • تشویق از طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز به سبب کسب مقام برگزیده استانی در سال 1392
 • لوح تقدیر از مشاور معاون بهداشت و رئیس واحد بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت طراحی و اجرای کارگاه کشوری TOT  پیشگیری و کنترل دیابت بر اساس مدل SHEP  در سال 1391
 • لوح تقدیر از قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به جهت مدیریت بموقع مشکلات بهداشتی و کنترل انواع بیماریها و عوارض ناشی از آن در مناطق آسیب دیده از زلزله ارسباران، سال 1391
 • لوح تقدیر از مشاور معاون بهداشت و رئیس واحد بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت طراحی، اجرا و نظارت برنامه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری غیر واگیر در سال 1390
 • لوح تقدیر از مشاور معاون بهداشت و رئیس واحد بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سبب مدیریت کنترل سرطان واجرا ی بررسی 5 ساله بقاء بیماران بدخیمی در سال 1390
 • تشویق توسط معاون بهداشتی دانشگاه به جهت فعالیت های شایسته در پیشگیری از بروز بتا تالاسمی، سال 1389
 • لوح تقدیر از رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت طراحی، اجرا و نظارت برنامه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری غیر واگیر در سال 1388
 • لوح تقدیر از رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت طراحی، اجرا و نظارت برنامه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری غیر واگیر در سال 1387
 • لوح تقدیر از رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت طراحی، اجرا و نظارت برنامه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری غیر واگیر در سال 1386
 • تشویق از طرف رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت نحوه فعالیت، خلاقیت و مسئولیت پذیری در برنامه پیشگیری از تالاسمی ماژور در سال 1383
 • لوح تقدیر از مدیر برنامه های آموزش سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت اجرای بسیج اطلاع رسانی پیشگیری از رفتار های مخاطره آمیز ، 1383
 • لوح تقدیر از رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت طراحی، اجرا و نظارت برنامه کشوری مراقبت عوامل خطر بیماری غیر واگیر در سال 1383
 • تشویق از طرف رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت نحوه فعالیت، خلاقیت و مسئولیت پذیری در برنامه پیشگیری از تالاسمی ماژور در سال 1383
 • لوح تقدیر از قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به مناسبت اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی سرخک و سرخجه در سال 1382
 • لوح تقدیر از رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت اجرای طرح بررسی استئوپروز در تبریز در سال 1382- 1381
 • تقدیر از طرف رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای آذربایجان شرقی به جهت حسن انجام وظیفه در برنامه آموزش پزشکان در طرح کنترل بیماری تالاسمی در سال 1379
 • تقدیر نامه از رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت مشارکت در در اجرای پنجمین طرح بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال در اسفند 1376 و فروردین 1377
 • تقدیر نامه از طرف رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت مشارکت در اجرای چهارمین طرح بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال در سال 1376
 • تقدیر نامه از طرف رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت پایش و ارزشیابی خانه های بهداشت شهرستان سراب در سال 1376
 • تقدیر نامه از طرف رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت مشارکت در اجرای دومین طرح بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال سال 1374
 • لوح تقدیر از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جهت مشارکت در اجرای اولین طرح بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال در سال1373
 • تقدیر نامه از طرف رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت پایش و ارزشیابی خانه های بهداشت شهرستان سراب در سال1373
 پیشنهادات
 • ادغام برنامه ثبت حوادث بیمارستان
 • هفته بسیج اطلاع رسانی پیشگیری از مسمومیت با گاز منواکسید کربن و بررسی دودکش ها