اسامی همکاران مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

اسامی همکاران مرکز جامع رشد و تکامل تبریز 1400.10.18

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

حیطه فعالیت

روزهای حضور

1

دکتر نسرین براهنی

متخصص کودکان، دارای گواهی دوره تکمیلی تکامل

تکامل

همه روزها به جز دوشنبه و پنجشنبه

2

دکتر سیف اله حیدرآبادی

متخصص کودکان، فلوشیپ تکامل کودکان، استادیار دانشگاه

تکامل

همه روزها

3

دکتر علیرضا نیک نیاز

متخصص کودکان، استاد دانشگاه

رشد و تغذیه

شنبه

4

دکتر شهروز نعمتی

دکترای روانشناسی کودکان استثنایی

ناتوانی ذهنی و اختلالات یادگیری کودکان

سه شنبه

5

ناهیده حسنی خیابانی

کارشناسی ارشد روانشناسی، مربی کشوری بیلی

تکامل

همه روزها                     

6

سهیلا علافی

کارشناس مامایی، مربی کشوری  تست بیلی (Bayley)

تکامل

همه روزها

7

افخم فاضلی فرد

کارشناسی ارشد روانشناسی، مربی دانشگاهی مشاوره شیردهی

مشاوره

همه روزها

8

لیلا جوادی اصل

کارشناس مامایی

هماهنگی و تشکیل پرونده

همه روزها

9

نیر بارانی

دیپلم

امور عمومی ، پذیرش

همه روزها

 

 مرکز جامع رشد و تکامل کودکان