نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین (دستورالعمل شماره 7)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در غذاخوری ها (دستورالعمل شماره 4)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای کارکنان بانک ها (دستورالعمل شماره 19)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها (دستورالعمل شماره 5)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اصناف (دستورالعمل شماره 6)
کات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل (دستورالعمل شماره 12)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در وسایل شخصی (دستورالعمل شماره 3)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در بانک ها (دستورالعمل شماره 10)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مراکز خرید و فروشگاه ها (دستورالعمل شماره 14)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای رانندگان تاکسی ها (دستورالعمل شماره 7)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در هنگام مسافرت (دستورالعمل شماره 16)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای خانواده ها در نظافت آشپرخانه و منزل (دستورالعمل شماره 17)
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل (دستورالعمل شماره 12)
مراسم شب قدر و کووید19

راهنمای کنترل محیطی مقابله با کرونا ویروس در
-اتوبوس
-پایانه مسافربری
-تاکسی
-پارک
-اماکن متبرکه و زیارتگاه ها
-مراکز جمعي
-مراکز ورزشی و استخرها
-پادگان و زندان
-هواپیما
-مترو و قطار
 

نسخه اول.01 نهایی غربالگری تشخیص و مراقبت و درمان در زندان
راهنمای  پیشگیری وکنترل کوید19(کرونا ویروس )در محیط کار- راهنمای عمومی
راهنمای اختصاصی پیشگیری وکنترل از کروناویروس (کوید 19)در محیط های کاری (اداری، صنعتی)
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 19(کرونا ویروس)- کارکنان حمل ونقل مسافری(خدمه پرواز،راه آهن،کشیرانی واتوبوسرانی و ...
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 19  -ماسکهای تنفسی
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید19(کروناویروس-نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراددر تماس با بیماران
راهنمای راههای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس  آموزش عمومی کارگران -کارفرمایان
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید19( کرونا ویروس ) در تیم خبرنگاری وخبرگزاری
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید19( کرونا ویروس ) نسخه دوم مراقبین وکارکنان مراکز بهداشتی درمانی
پمفلت پیشگیری وکنترل کوید 19 (کرونا ویروس )ویژه مشاغل کشاورزی ودامداری
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 19 (کرونا ویروس ) -کشاورزان-نسخه اول
پوستر رعایت توصیه های بهداشتی وایمنی ،شیمیایی در کار با گند زداها ومواد ضدعفونی کننده ها
راهنمای پیشگیری و کنترل کووید-19 در معادن
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید -19(کرونا ویروس)- شاغلین امور کفن ودفن
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید -19(کرونا ویروس)- مشاغل اداری خدماتی با حجم بالای ارباب رجوع
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید -19(کرونا ویروس)-کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی وتحقیقاتی مرتبط
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید -19(کرونا ویروس)-مراکز شماره گذاری پلاک خودرو
راهنمای پیشگیری وکنترل کووید -19(کرونا ویروس)-مسافران وکارکنان مترو
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید19(کرونا ویروس ) -نسخه دوم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به کووید19
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید19(کرونا ویروس ) - عوامل اجرایی پسماند وفاضلاب
پوستر شیوه صحیح پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی
توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای استفاده صحیح از تجهیزات محافظت فردی
مراسم شب قدر و کووید19
پروتکل لیگ فوتبال
راهنمای استفاده از ماسک و دستکش
دستور عمل اماکن مختلف
پیشگیری از کرونا در محیط کار
who-2019-ncov-ipc_masks-2020.5-eng
آخرین توصیه های سازمان جهانی بهداشت

پوستر
همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
اگر می خواهیم کرونا نگیریم هرسه را باهم رعایت کنیم
حفاظت از سلامتی، وظیفه ماسک

موشن گراف
پیشگیری از بروز کرونا ویژه سالمندان
پیشگیری از کرونا در پمپ بنزین
پیشگیری از کرونا در تاکسی و اتوبوس های شهری
پیشگیری از کرونا در عابر بانک
موشن گرافی خطرات الکل

بنر
همه باهم ، برای هم تا مهار کرونا

پمفلت
پمفلت مراقبت در منزل 1
پمفلت مراقبت در منزل 2


استند
همه باهم، برای هم تا مهار کرونا

فیلم 
پمپ بنزین
پیشگیری از کرونا در تاکسی های شهری
پیشگیری از کرونا در مسافرت
علایم کرونای انگلیسی
ما کرونا را شکست می دهیم
یک قرار ملی

پیامهای بهداشتی
پیشگیری از کووید ۱۹ برای کارکنان ادارات
پیشگیری از کووید ۱۹ برای مدیران محل کار
پیشگیری از کووید ۱۹ در استفاده از آسانسور
پیشگیری از کووید ۱۹ در استفاده از خودروی شخصی
پیشگیری از کووید ۱۹ در آرایشگاه
پیشگیری از کووید ۱۹ در رانندگان
پیشگیری از کووید ۱۹ در غذاخوری ها
پیشگیری از کووید ۱۹ در مراجعه به بانک
پیشگیری از کووید ۱۹ در مراکز خرید و فروشگاه ها
پیشگیری از کووید ۱۹ در مسافرت ها
پیشگیری از کووید ۱۹ در مهمانی ها
پیشگیری از کووید ۱۹ درپمپ بنزین
پیشگیری از کووید ۱۹ درراننده های تاکسی
پیشگیری از کووید ۱۹ هنگام استفاده از عابر بانک
پیشگیری از کووید ۱۹ هنگام برگشت به خانه
پیشگیری و مراقبت کووید ۱۹ در بیماران  سرطانی
پیشگیری و مراقبت کووید ۱۹ در بیماران قلبی و عروقی
شیوه انتقال کرونا ویروس
علایم کووید
مراقبت کووید ۱۹ در بیماران دیابتی
مراقبت کووید ۱۹ در سالمندان
نکاتی که افراد بیمار باید رعایت کنند

اخبار کرونا ویروس(صفحه اصلی)