برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه در سال 79 ( مقدمه )

برای رسیدن به اهداف بهداشتی باید دارای یک برنامه منظم باشیم تا بتوانیم موانع عمده ای را که در سیستم بهداشتی و درمانی باعث نارسایی و ایجاد مشکل در ارائه نوع خدمات می گردند، بطور اصلی از میان برداشته و طبق استانداردهای جهانی به فعالیت های خود ادامه داده و با راهکارهای اجرایی مناسب در ارتقاء آن بتوانیم قدم برداریم.

برنامه های اجرایی:

1- جمع آوری آمار و فعالیت های شهرستانها جهت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای خرید، مطابقت دادن با کادر شاغل و نیز مطابقت آن با میزان مواد مصرفی.

2- اجرای برنامه آموزشی در جهت :

¯ ارائه آموزشهای لازم در جهت خرید غیر متمرکز که در مورد آزمایشگاهی مد نظر قرار دادن کیفیت کالا و استاندارد بودن آنها از کارخانه های معتبر طبق موارد اعلامی از رفرانس کشور

¯ بالا بردن سطح معلومات پرسنل شاغل و مسئولین آزمایشگاههای تا بعد در راستای طرح غربالگری بتاتالاسمی در متقاضیان ازدواج

3- اعزام نیروهای طرح و پیام آور بهداشتی به آزمایشگاهای تابعه با در نظر گرفتن اولویت نیاز و محرومیت منطقه

4- ارسال پسخوراندهای مورد نیاز و راهنمائیهای لازم جهت خرید بهینه و جلوگیری بی رویه و دپوی مازاد بر نیاز سرمایه های اعتبار تخصیصی، در راستای خرید غیر متمرکز با کنترل و درصد جذب اعتبار تخصیصی با کارشناسی و بررسی فاکتورهای خرید انجام پذیرفته به همراه آمار فعالیت ماهانه از آزمایشگاههای تابعه

5- بازدید کمی و کیفی از کلیه واحدها در طول سال ونحوه ارزشیابی کادر بق چک لیست و کنترل مواد موجود در آزمایشگاهها از بعد تاریخ انقضاء و کیفیت نگهداری و در صورت نیاز ارائه آزمایشهای لازم در نحوه اجرای آزمایشات بهداشتی درمانی

6- نظارت بر صحت انجام آزمایشات آزمایشگاههای حوزه معاونت بهداشتی و تائید جواب آنان با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی

آمار کارکرد آزمایشگاههای تحت پوشش علمی و فنی:

با تعداد کادر ثابت 145 نفر و 27 نفر کادر غیر ثابت ( طراحی و پیام آور ) و تعداد آزمایشگاههای تحت پوشش 69 ، درآمد نقدی در طول سال 2308896000 ریال و بهاء آزمایشات رایگان انجام شده که شامل : کنترل زنان باردار، پاپ اسمیر ، آب و فاضلاب ، مالاریا ، لیشمانیا، آزمایشات مربوط به تشخیص سل و التور می باشند مبلغ 2451821000 ریال می باشد.

اعتبارات:

¯ کل اعتبار تخصیصی در طول سال جهت خرید مواد آزمایشگاهی در واحدهای تابعه استان 558300000 ریال

¯ درصد جذب اعتبار تخصیصی به تفکیک آزمایشگاههای تابعه :

نام شهرستان درصد جذب نام شهرستان درصد جذب
آذرشهر 5/112 مرند 77
اسکو 96 ملکان 2/59
اهر 8/103 میانه 2/101
بستان آباد 110 هریس 8/94
بناب 6/85 هشترود 5/99
سراب 7/86 تبریز - ریوی 8/73
شبستر 9/97 شماره یک - تبریز 9/75
جلفا 5/108 شماره دو - تبریز خیریه 89
کلیبر 79 شماره دو - پاستور تبریز 4/117
مراغه 8/91 شبکه جامع 3/43
 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات