برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال 78

نوع واحد: شهري

 

مراجعين پزشك                                تعداد

  نوع تخصص

  مراجعين پزشك                               تعداد

  نوع تخصص

203572 2262 مامايي 970527 3023 عمومي
48053 438 بهداشت كار دهان و دندان 5284 35 داخلي
- - شنوايي سنجي 3696 40 اطفال
- - بينايي سنجي 2177 23 زنان و زايمان
- - گفتار درماني 34511 259 دندانپزشكي
- - فيزيوتراپي 240 3 چشم پزشكي
- - كاردرماني - - گوش ، حلق و بيني
- - روانشناسي - - ارتوپدي
251625 2700 جمع كل - - پوست و آميزشي
  - - اعصاب و روان
- - قلب و عروق
- - ارولوژي
1819 22 جراحي
1018254 3405 جمع كل

 

 

تعداد نوع خدمت
194607 مراجعين آزمايشگاه
788765 آزمايش
11904 مراجعين راديولوژي
14286 كليشه مصرفي
284639 تزريقات
21700 پانسمان
529781 داروخانه ( تعداد نسخ دارويي )
 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات