برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

درصد تطابق اعتبار تخصيص يافته با خريد و درآمد مراكز بهداشتي درماني شهرستانها در سال 78

 

توضيح درصد درآمد مركز ( نقدي- بيمه - متفرقه ) درصد خريد مراكز تخصيص مراكز نام شهرستان رديف
  126 160362178 104 133057990 127000000 آذرشهر 1
  108 85507971 100 79023300 79000000 اسكو 2
  111 2005677676 116 210078466 18000000 اهر 3
  98 170351111 162 280399000 173000000 بستان آباد 4
  169 100112717 117 69406881 59000000 بناب 5
  103 288437386 87 243000408 279000000 تبريز ( تختي ) 6
1000000 ريوي 5/98 180335207 106 4026000900 183000000 تبريز ( خيريه ) 7
85 166237018 195000000 تبريز ( پاستور ) 8
  109 129520113 117 138872230 118000000 جلفا 9
  127 226639446 93 190429036 178000000 سراب 10
  117 311389634 107 287005808 266000000 شبستر 11
  22 25637657 106 209466398 196000000 كليبر 12
  130 195635572 100 150105157 150000000 مراغه 13
  104 224122494 100 215200900 215000000 مرند 14
  119 103485729 98 85632864 87000000 ملكان 15
  120 371595619 96 299714169 310000000 ميانه 16
  120 114297095 126 120511132 95000000 هريس 17
  102 133189688 114 148791581 130000000 هشترود 18
  111 3418161311 107 3286198201 3068000000 جمع كل 19
 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات