مریم یاری

 

نام و نام خانوادگی : مریم یاری

ميزان تحصيلات : فوق ديپلم ضبط آمار و مدارك پزشكي

آدرس محل كار : ايران – تبريز – انتهاي ثقه الاسلا م –مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي

پست سازماني : كاردان ضبط آمار و مدارك پزشكي

تلفن محل كار : 2330436-0411

 

آدرس پستي: EMAIL: yarim@tbzmed.ac.ir _ maryamryari.yahoo.com

مسئوليت هاي اداري:

مسئول آمار و مدارك پزشكي از سال 1376 –1371در مركز بهداشتي درماني خسروشهر

مسئول آمار و مدارك پزشكي از سال 1381-1376 در مركز بهداشت شماره يك شهرستان تبريز

مسئول آمار و مدارك پزشكي از سال....- 1381 در گروه آمار مركز بهداشت استان

تجربيات شغلي :

عضو كميته ريشه كني فلج اطفال در مركز بهداشتي درماني خسروشهر

عضو كميته رابطين در مركز بهداشتي درماني خسروشهر

دوره هاي آموزشي گذرانده شده

دروه آموزشي آمار و مدارك پزشكي بدو استخدام بمدت 5 ماه

دوره آموزش عمومي توجيهي

دوره آموزشيICDL

آموزش زبان انگليسي level 105

كارگاههاي آموزشي:

كارگاه آموزش فرمهاي نظام نوين آمار

كارگاه آموزشي شاخصهاي بهداشتي

كارگاه تهيه فلوچارت و فرآيندهاي آماري

كارگاه آموزشي تكنلوژي اطلاعات

كاركاه آموزشي خانواده

مهارتهاي كامپيوتر:

آموزش هفت مهارت اول كامپيوترICDL

آشنايي با نرم افزارFOX PROW و كاربرد آن
زبان خارجي : انگليسي (متوسط)

 مدیریت فناوری داده های سلامت