مدیریت فناوری داده های سلامت پژوهش 86

 

خلاصه فعالیتهای پژوهشی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی در سال 1386

1. تشکیل 22 جلسه شورای پژوهشی معاونت بهداشتی

2. بررسی 80 طرح و تصویب 35 طرح

3. دریافت 2 گزارش نهایی و 2 مورد گزارش پیشرفت کار

4. ارسال 14 طرح برای داوری به مرکز کشوری مدیریت سلامت

5. انتخاب رابطین پژوهشی شهرستانها

6. تدوین اولویتهای پژوهشی

7. تدوین و اجرای 4 کارگاه روش تحقیق کاربردی برای رابطین پژوهشی شهرستانها

جدول 1 : عملکرد مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی در زمینه تحقیقات کاربردی نظام سلامت

شاخص عملکرد

1385

1386

تعداد جلسات تشکیل شده کمیته پژوهش

5

15

تعداد پروپزال های بررسی شده در کمیته پژوهش

9

30

تعداد پروپزال های مصوب در کمیته پژوهش

3

20

 

جدول 2 : تعداد پروپوزال تهیه شده به تفکیک مراکز بهداشت شهرستانها در سال 1386

 

 

مرکز بهداشت :

استان

تبریز

اسکو

بستان آباد

بناب

چاراویماق

شبستر

عجب شیر

سراب

اهر

هشترود

جلفا

مرند

کلیبر

9

13

1

3

2

1

3

1

1

1

1

1

4

2

 مدیریت فناوری داده های سلامت