احد شهنامی

 

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تحصيلات: لیسانس

سابقه كار :

طرح:

- آزمایشگاه مرکزی استان سال 67

- آزمایشگاه صوفیان سال 67

- آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه سال 66

رسمی:

- آزمایشگاه زنوز سال 68

- آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان تبریز از سال 69 تا 79

- کارشناس آزمایشگاه های مرکز بهداشت استان از سال 79 تا بحال

مسئوليت هاي اداري :

- مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان تبریز

عضویت در کمیته های مختلف:

- کمیته فنی برنامه کشوری حذف سرخک - سندرم سرخچه مادرزادی در استان آذربایجان شرقی

- مسئول نظارت کامل بر کلیه امور مربوط به آزمایشگاه در بررسی کشوری تعیین وضعیت کمبود ریزمغزیهای آهن ، روی و ویتامین های A و D

- طرح کشوری استئوپروز بعنوان هماهنگ کننده خونگیری ها در استان

- ناظر آزمایشگاهی برنامه کشوری مراقبت از عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در استان

- عضو ستاد اجرایی نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر استان

سابقه طی دوره های آموزشی:

- نظام مراقبت آزمایشگاهی ( پروژه سیون )

- ارتقاء کیفیت در آزمایشگاه

- دوره های ICDL

- روشهای حل مسئله و ابزارهای مدیریت و ...

 دارو و آزمایشگاه