ايجاد خانه‌ هاي‌ بهداشت‌ كارگري‌

  هدف:

1. تامين‌ سلامتي‌ كارگران‌ شاغل‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ وتوليدي‌ با بعد كارگري‌ 50-499 نفر.

2. ارتقاي‌ دانش‌ وايجاد رفتارهاي‌ بهداشتي‌ در كارگران‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ براي‌ خانواده‌ آنان‌ نيز موثر خواهدبود.

3. سالمسازي‌ محيط كار

سطح‌ يا محل‌ ارائه‌ خدمات‌:

خانه‌ بهداشت‌ كارگري‌

نوع‌ خدمات:

ارائه‌ مراقبتهاي‌ بهداشتي‌ اوليه‌

 

ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌:

بهداشتيار كار

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.