دکتر جبرئیل شعربافی

 

نام: دکتر جبرئیل شعربافی

تحصیلات:

- MPH دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گرایش اصلاحات نظام سلامت فارغ التحصیل سال 1389

- کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت HTA - دانشگاه اوتاوا / کانادا - فارغ التحصیل سال 2005

- دکترای حرفه ای پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- فارغ التحصیل سال 1376

- دیپلم علوم تجربی - دبیرستان فردوسی تبریز- فارغ التحصیل سال 1365

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی

- عضو کمیته و دبیر کمیته فنی بیماریهای ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1389

- کارشناس مسئول گسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان تبریز- از سال 1388

-عضو کمیته بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان تبریز- از سال 1388

-عضو شورای فنی و اداری مرکز بهداشت شهرستان تبریز از سال 1388

-کارشناس بیماریهای ژنتیک مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی- از سال 1387

-دبیر کارگاه دو روزه مشاوره ژنتیک - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1387

- پزشک طب کار کارخانه خودروسازی آکیا خودرو از سال 1387 تا سال 1389

- عضو کمیته پیشنهادات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1387

- عضو کمیته علمی HTA معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1386

-کارشناس فنی مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی- از سال 1384 لغایت 1387

- مشاور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - از سال 1384

- عضو و دبیر کمیته سیاست گذاری و مدیریت برنامه پزشک خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1385 لغایت 1387

- عضو کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- از سال 1385 لغایت 1387

- عضو کمیته CBI دانشگاه علوم پزشکی تبریز- از سال 1386

- عضو کمیته کارشناسان گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1386

- مسئول فنی اجرا و پیگیری شورای سلامت استان آذربایجان شرقی استانداری استان- از سال 1385 لغایت 1387

- مدیر مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سال1384

- دستیار تحقیق علوم سلولي مولكولي- دپارتمان بیماریهای پیری و چاقی- موسسه تحقیقات سلامت اوتاوا / کانادا - سال 2004-2005

- مسئول برنامه سل و مرکز مشاوره ازدواج شهرستان شبستر بمدت 9 ماه سال 1383

- مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهر صوفیان از سال 1377 تا 1383

- مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی تیل شهرستان شبستر از سال 1376 تا سال 1377

- دبیر انجمن پزشکان عمومی تبریز از سال 1380 تا 1383

- موسس و مدیر عامل درمانگاه شبانه روزی دی - از سال 1381 تا 1384 و 1386 تا 1389

- پزشک طب کار کارخانه لیفتراک سازی تبریز از سال 1382 تا 1383

- عضو پزشکان داوطلب سازمان انتقال خون تبریز- از سال 1376 تا 1384

- دبیر دومین دوره سمینار دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد، تبریز سال1373

سوابق تدریس:

-تدریس برنامه ملی عفونت های بیمارستانی – دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز – از سال 1388

- تدریس مدیریت خدمات بهداشتی و پزشک خانواده – دانشکده پزشکی تبریز – از سال 1385

- تدریس برنامه ملی مبارزه با بیماریها و اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر– دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز – از سال 1387

- تدریس اصول مشاوره ژنتیک و اخلاق در ژنتیک - کارگاه مشاوره ژنتیک - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1387

- تدریس اصلاح جریان و فنون ساده کردن کار – دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان - سال 1386 لغایت سال 1387

تشویق و تقدیر:

- جایزه اول ارائه پوستر - چهارمین دوره روز تحقیقات سلامت اوتاوا/ کانادا سال2004

- جایزه مدیر مرکز بهداشتی درمانی نمونه استان- در مرکز بهداشتی درمانی صوفیان - سال 1378

مهارتهای آزمایشگاهی و فنی:

-HTA Development, Guideline Development

-Cell culture, Protein extraction and quantifying from cell culture and tissue , SDS-PAGE and Western Blots, Cell transformation, Protein-staining ( Silver, Sypro Rubby, Coommassie blue), DNA and RNA extraction, Quantification, and separation by gel electrophoresis, Restriction digest and mapping, PCR analysis, Bacterial transformation, Dark room skills, WHIMS training, Radioactivity Chemicals working.

-Post secondary course in histology, biochemistry, microbiology, virology, pathology, pharmacology

مهارت کامپیوتری

-Advance Search, Systematic Review, Meta Analysis, End Note

-MS Excel, MS PowerPoint, MS Access and MS Word, SPSS

پایان نامه ها :

- پایان نامه دوره MPH ، بررسي وضعيت اجراي برنامه کنترل و مراقبت بيماري سل در زمان اجراي برنامه به شکل متمرکز و غير متمرکز ( قبل و بعداز شروع طرح پزشک خانواده) دراستان آذربايجان شرقي در سالهاي 1388-1381

- پایان نامه دوره کارشناسی ارشدHTA ، مقایسه اثر داروهای ضد قارچ خوراکی و موضعی در عفونت کاندیدیازیس و هزینه اثر بخشی آنها

- پایان نامه دوره دکتری عمومی، بررسی شیوع عوارض ضربه های مغزی در بیماران بستری در بیمارستان امام در سال 1375و 1376

ارائه مقاله و سخنرانی

- تهیه و ارائه مطلب "بسته خدمت پزشکان در مراکز شهری" در سه جلسه سمینار پزشکان در سال 1389

- ارائه مطلب " دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خاتواده" در سمینار فصلی پزشکان خانواده - 1389

- ارائه مطلب "مشکلات تغذیه ای در سالمندان" در سمینار دو روزه تغذیه در سالمندان – سال 1389

- بررسی و ارائه مقاله " نیازهای بیماران مبتلا به ایدز از دیدگاه بیماران" دانشگاه تهران گروه مدیریت – سال 1388

- ارائه مقاله و سخنرانی"وضعیت بیماران فنیل کتونوری در استان آ. شرقی" کنفرانس یک روزه بیماری فنیل کتونوری در معاونت غذا و دارو– سال 1387

- ارائه مطلب " نظام پایش با چک لیست در طرح پزشک خانواده" نشست معاونین بهداشتی - سال1387

- ارائه مطلب "فعالیت بدنی در سالمندی" سمینار طب سالمندی مرکز بهداشت استان- سال1387

- ارائه مطلب "اصول مشاوره ژنتیک " و " اخلاق در ژنتیک" در کارگاه دو روزه مشاوره ژنتیک - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1387

- ارائه مطلب" پرخاشگری و نحوه کنترل آن " مرکز بهداشت استان- سال 1387

- ارائه پوستر "فورین و ویژگیهای ساختمانی آن " در سمینار فبز ترکیه- سال 2006

- ارائه مطلب "محتوای چک لیست و پایش سیستم بهداشتی و پزشک خانواده " نشست روسای گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان – سال 1386

- ارائه مطلب "پزشک خانواده و شرح وظایف آن" وزارت بهداشت درمان – سال 1386

- ارائه سخنرانی "مدیریت زمان" مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی - سال 1385

- ارائه مطلب "وضعیت مرگ و میر در کشور و استان" نشست روسای شبکه های بهداشت درمان استان سال 1384

- چهارمین دوره روز تحقیقیات سلامت اوتاوا / کانادا نوامبر سال 2004

- پنجمین نشت سالانه بیماریهای پیری مونترال / کانادا اکتبر سال 2004

- ارائه پوستر"عوارض دارویی در یازدهمین کنگره فیزیولوزی و فارماکولوزی ایران" تبریز سال 1374

- ارائه پوستر وضعیت تحقیقات دانشجویی در سومین دوره سمینار دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد تبریز سال 1374

کارگاه آموزشی و کورس تحصیلی گذرانده:

- دوره پودمان آموزشی ارتقا عملکرد برنامه کنترل فتیل کتونوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز - سال 1389

- نشست کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (فاز دوم) - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1389

- همایش بین المللی بیماریهای کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 1389

- ورک شاپ Cochrane Systematic Review - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1389

- ورک شاپ Health Technology Assessment - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1389

- برنامه مدون طب کار 5 روزه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1389

- کنفرانس آشنایی با برنامه پزشک خانواده - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1389

- دومین دوره ورک شاپ International Evidence Based Medicine - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1388

- سمینار نوپدیدی و جهانگیری آنفلوآنزا- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1388

- کنفرانس یک روزه قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1388

- کارگاه تجزیه و تحلیل اداری - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1388

- کارگاه متا آنالیز – دانشگاه شهید بهشتی – سال 1387

- کارگاه ارزیابی فن آوری سلامت دانشگاه شهید بهشتی سال 1387

-کارگاه مرور نظام مند- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1387

- کارگاه دو روزه مشاوره ژنتیک - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1387

- کارگاه " اصلاح فرایند" دانشگاه علوم پزشکی تبریز- سال 1387

- کنفرانس یک روزه فنیل کتونوری - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1387

- کارگاه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1386

- گارگاه "کنترل و مبارزه با بیمار ی ایدز" مرکز بهداشت استان - 1386

- دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC سال 1386

- کارگاه کشت سلولی و استخراج پروتئین، DNA و وسترن بلات و ژل الکتروفروزیس و رادیو ایمنو فلورسانس- دانشگاه اوتاوا- 2004

- بیماریهای پیری و چاقی - انستیتوی تحقیقاتی سلامت اوتاوا/ کانادا سال 2004-2005

- سمینارهای هفتگی انستیتوی سلامت جمعیت- دانشکده اپیدمیولوزی دانشگاه اوتاوا/ کانادا سال 2004-2005

-کورس آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی- انستیتوی مواظبت از حیوانات آزمایشگاهی اوتاوا/ کانادا سال 2004

- ایمنی کار با مواد رادیو اکتیو- بیمارستان اوتاوا / کانادا – سال 2004

- سمینار آموزشی اختلالات جسمی روحی و رفتاری نوجوانان و جوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1385

- گارگاه مدیریت کیفیت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز – سال 1385

- سمنار بیماریهای عفونی" آنفلو آنزای مرغی" دانشگاه علوم پزشکی تبریز – سال 1385

- کارگاه "طب کار" دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1382

- سومین همایش "ارتقاء مستمر کیفیت در نظام سلامت" دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1381

- گارگاه "اصول علمی و کاربردی نسخه نویسی" دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1381

- کارگاه آموزشی "توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1381

- سمینار "اختلالات اضطرابی" دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1379

- کارگاه آموزشی "طب کار " دانشگاه علوم پزشکی تبریز- سال 1379

- کنفرانس "بیماریهای هورمونی دیابت" دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1378

- کارگاه آموزشی "تجویز منطقی داروها " دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1379

- کارگاه آموزشی" اعتیاد پیشگیری و درمان" دانشگاه علوم پزشکی تبریز- سال 1379

- سمپوزیوم "بیماریهای عروق مغزی" دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1377

انتشارات :

–بسته خدمتی و انتظارات از پزشکان مراکز شهری- مرکز بهداشت شهرستان تبریز- 1389

– ارزیابی فن آوری سلامت "دستگاه لیزر اگزایمر" – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – 1388

– گاید لاین "ستوزیت در بزرگسالان" – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – 1388

– گاید لاین " گوش درد" - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – 1388

- ارزیابی فن آوری سلامت و وضعیت آن در ایران- مجله پزشک من- 1387

- دفترچه آموزش بدو خدمت روسای شبکه معاونت بهداشتی- 1386

- چک لیست فنی پایش پزشک خانواده، راهنما و انتظارات گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان- معاونت بهداشتی - 1386

چک لیست مرحله استقرار پزشک خانواده معاونت بهداشتی -1386

فورمت تهیه گزارش عملکرد معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت درمان معاونت بهداشتی 1385

جمع آور ی و تهیه گزارش عملکرد معاونت بهداشتی از سال 1384 لغایت 1386

The effects of hydrophilic and lipophilic polymers and fillers on the release rate of Atenolol from HPMC matrices, EL Pharmaco Journal, Received: Feb. 10, 2004 Accepted: June 10th. 2004, F. Loftipour, A. Nokhodchi, M. Saeedi, S. Norouzi-Sani, J. Sharbafi, M.R.Siahi-Shadbad

Physiological characterization of Prohormon convertase 2 (PC2) null mice, 4th Annual OHRI Research Day Journal, Nov. 19, 2004, Younes Anini, Jabraeil Sherbafi,Michel Chretien,Majambu Mbikay

Furin is Required for the Adipogenic Conversion of 3T3 – L1 Preadipocytes, 4th Annual OHRI Research Day Journal, Nov. 19, 2004, Younes Anini, Jabraeil Sherbafi,Michel Chretien,Majambu Mbikay

4 کتاب تجویز منطقی دارو ( جهت انجام بازآموزی ) - همکاری در کمیته عوارض داروئی معاونت دارو و درمان- سال 1378-1379

5 ایدز در ایران مجله کار و کارگر اسفند ماه سال 1382

6 ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده مجله انجمن پزشکان عمومی اردیبهشت سال 1382

7 - مقدمه ای بر کنترل جمعیت و روشهای قابل دسترس در ایران روزنامه آسان آذر ماه 1382

پروژه ها و تحقیقات کاری:

- ارزیابی فن آوری سلامت Hifu Whole Body وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- بررسی وضعيت اجراي برنامه کنترل و مراقبت بيماري سل در زمان اجراي برنامه به شکل متمرکز و غير متمرکز ( قبل و بعداز شروع طرح پزشک خانواده) دراستان آذربايجان شرقي در سالهاي 1388-1381

- ارزیابی فن آوری سلامت نسل جدید لیزر اگزایمر- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- تهیه گاید لاین راهنمای پزشکان عمومی در موضوعات: سینوزیت، گوش درد و بوی بد دهان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- بررسی وضعیت رضایت مندی پزشکان خانواده از برنامه پزشک خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

- وضعیت اجتماعی روانی بیماران تالاسمی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

- بررسی ورک لود پزشکان خانواده – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز