مبحث دوم: محل غذاخوري

 ماده 24: كارگاههايي كه ساعات كار آنها با زمان صرف غذا منطبق باشد بايد داراي محلي مستقل جهت غذاخوري مطابق با شرايط و ضوابط ذيل باشند:

1- وسعت محل غذاخوري بايد متناسب با تعداد كاركنان باشد.

2- در محل غذاخوري بايد به تعداد كافي ميز و صندلي براي كارگراني كه در يك موقع غذا مي خورند وجود داشته باشد.

3- سقف محل غذاخوري بايد صاف، بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن باشد.

4- ديوارها بايستي مقاوم، صاف ، برنگ روشن و قابل شستشو باشد.

5- كف محل غذا خوري بايد قابل شستشو و داراي شيب مناسب به سمت كفشوي باشد و لغزنده نباشد.

6- ميزها و صندلي ها بايد از جنس مقاوم،‌ قابل شستشو ، بدون ترك خوردگي و درز باشد.

7- زباله دانهاي درب دار به تعداد كافي و در محلهاي مناسب قرار داده شود.

8- محل غذا خوري بايد داراي تهويه مناسب و مجهز به وسايل گرمايشي و سرمايشي ، متناسب با فصل باشد.

9- محل غذا خوري بايد داراي روشنايي كافي باشد و منابع روشنايي پاكيزه و تميز نگهداري شوند.

10- در مسير ورود كاركنان به محل غذاخوري به تعداد كافي دستشويي مجهز به آب گرم،‌ سرد و صابون تهيه و امكانات لازم جهت خشك كردن دست و صورت فراهم گردد.

11- كارگراني كه با مواد سمي وعفونت زا سر و كار دارند بايد قبل از ورود به محل غذاخوري لباس كار خود را تعويض نمايند.

12- درب و پنجره هاي محل غذاخوري بايد مجهز به توري باشد و دربهاي محل غذاخوري مجهز به فنر يا درب بند پنوماتيك باشند.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.