مبحث سوم: انبار مواد غذايي

 ماده 25: شرايط و ضوابط بهداشتي انبار مواد غذايي به شرح ذيل مي باشد:

1- انبار مواد غذايي بايد در محل مناسب احداث شود.

2- سطح و فضاي انبار بايد متناسب با نوع و ميزان مواد مورد ذخيره باشد.

3- انبار بايد داراي قفسه بندي مناسب بوده و مواد طوري چيده شوند كه خطر سقوط نداشته و مزاحمتي براي عبور و مرور افراد ايجاد ننمايد.

4- ديوارها و سقف و كف انبار بايد از مصالح مقاوم ساخته شده باشند و صاف، بدون ترك خوردگي و قابل نظافت باشند.

5- ديوارهاي جانبي انبار از سطح زمين به ارتفاع 80 سانتيمتر از بتون و مصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود جوندگان به داخل انبار گردند.

6- كليه دربها و پنجره هاي انبار بايد سالم، قابل شستشو و مجهز به توري زنگ نزن باشند.

7- دربهاي انبار نبايستي از كف زمين فاصله داشته باشند. پايين درب بايستي به ارتفاع 20 الي 30 سانتيمتر با ورق آلومينيوم مجهز گردد تا از نفوذ حيوانات موذي جلوگيري گردد.

8- درجه حرارت انبار بايستي مرتبا كنترل گرديده بطوريكه در تمام فصول سال متناسب با نوع مواد مورد ذخيره بوده و از تابش مستقيم نور خورشيد بر روي مواد غذايي جلوگيري گردد.

9- مواد غذايي فاسد نشدني بايد در ظروف مناسب و درب دار و به ارتفاع 15تا 20 سانتيمتر از كف انبار روي پالتها نگهداري گردند.

10- كارگرانيكه در انبار فعاليت مي كنند بايد مجهز به وسايل حفاظت فردي مناسب بوده و كارت بهداشتي داشته باشند.

11- از انبار نمودن ظروف خالي و وسايل اسقاطي در داخل انبار بايد احتراز شود.

12- نظافت و گندزدايي انبار بايد بطور منظم صورت گيرد.

13- ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذايي ممنوع مي باشد.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.