مبحث چهارم: يخچال و سردخانه

 ماده 26: در كارگاههايي كه پخت و پز انجام مي شود و يا مجبور به ذخيره مواد غذايي فاسد شدني هستند بايد يخچال يا سردخانه مطابق با شرايط ذيل وجود داشته باشد:

1- يخچال يا سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها بطور منظم و مرتب كنترل گردد.

2- نظافت و شستشوي داخل يخچال و سردخانه بايد مرتباً‌ انجام شود.

3- به منظور جلوگيري از احتمال فساد در اثر قطع برق بايد سردخانه مجهز به برق اضطراري باشد و سيستم برق آن ايمن باشد.

4- لاشه هاي گوشت بايد از چنگك آويزان گردد.

5- از قرار دادن مواد غذايي بطور مستقيم و بدون داشت ظرف مناسب در داخل يخچال و سردخانه جلوگيري شود .

6- قبل از قرار دادن سبزيجات و ميوه جات در يخچال بايد آنها را شستشو و ضد عفوني نمود.

7- كارگران بايد براي ورود به داخل سردخانه از كفش مخصوص سردخانه استفاده نمايند.

8- ورود افراد متفرقه به داخل سردخانه ممنوع مي باشد.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.