مبحث پنجم : حمام / دوش

 ماده 27: در كارگاههايي كه از نظر فرايند توليد داراي آلودگي معمولي مي باشند بايد به ازاء‌ هر 15 نفر كارگر يك دوش آب گرم و سرد و در كارگاههايي كه شاغلين آنها با سموم ، مواد عفونت زا و يا مواد غذايي سر و كار دارند براي يك الي 10 نفر كارگر يك دوش آب گرم و سرد و به ازاء هر 10 نفر اضافي يك دوش آب گرم و سرد ديگر در نظر گرفته شود. كارگاههاي صنفي از اين قاعده مثتثني هستند.

ماده 28: در كارگاههايي كه علاوه بر كارگران مرد، كارگران زن نيز مشغول بكار مي باشد، بايد حمام/ دوش جداگانه ساخته شود.

ماده 29: شرايط و ضوابط بهداشتي حمام / دوش به قرار ذيل است:

1- كف محل دوشها بايد مقاوم، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و داراي شيب كافي به سمت كفشوي باشد.

2- ديوارها تا سقف كاشي، برنگ روشن و سقف حمام بايد صاف با رنگ روغني روشن و بدون ترك خوردگي باشد.

3- مساحت كف محل دوش نبايد از 90 سانتيمتر در 120 سانتيمتر كمتر باشد وارتفاع ديوارهاي بين دوشها نبايد از 2 متر كوتاهتر باشد.

4- حمام و محل دوش بايد بطور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدايي گردد.

5- محوطه حمام بايد داراي هواكش متناسب با فضاي آن باشد .

6- حمام بايد مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد.

7- در صورتيكه براي گرم كردن آب از منابع حرارتي غير مركزي استفاده مي شود اين قبيل منابع حرارتي بايد در خارج از محوطه حمام و در محل مناسب قرار داشته باشند.

8- براي رعايت موازين ايمني ضروري است در داخل حمام از لامپ ايمني با حباب شيشه اي استفاده شود و تمام كليد و پريزهاي برق بايد خارج از محوطه حمام قرار داده شود.

9- حمامها بايد داراي محلي مناسب بعنوان رختكن براي تعويض لباس باشند.

10- شستشوي هر نوع البسه در حمام ممنوع مي باشد.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.