مبحث ششم: رختكن

ماده 30: در هر كارگاه بايد اتاقي بافضاي كافي،‌ متناسب با تعداد كارگران و قفسه هاي انفرادي براي تعويض لباس شخصي آنان در نظر گرفته شود.

ماده 31: در كارگاههايي كه علاوه بر كارگران مرد، كارگران زن نيز مشغول بكار مي باشد بايد رختكن جداگانه ساخته شود.

ماده 32: شرايط و ضوابط بهداشتي رختكن به شرح ذيل است:

1- رختكن بايد با فاصله مناسب از محل كارگاه و محل دوشها قرار گيرد.

2- هر قفسه بايد به گونه اي ساخته شده باشد كه داراي محل نگهداري مجزا براي لباس بيرون، وسايل حفاظت فردي و كفش ايمني باشد. قفسه ها بايد داراي سقف شيبدار ، قابل شستشو و داراي كركره ثابت ورود و خروج هوا بوده و قفل داشته باشد.

3- كف و ديوارهاي اتاق رختكن بايد صاف، برنگ روشن و تميز باشد.

4- اتاق رختكن بايد داراي نور كافي بوده و بطور مناسب تهويه شود.

5- وجود وسايل خشك كن براي حوله و لباسهاي مرطوب در رختكن الزامي است.

6- سطل زباله درب دار قابل شستشو به تعداد كافي در رختكن بايد در نظر گرفته شود.

7- محل رختكن بايد بطور منظم پاكيزه و تميز نگهداري شود.
 

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.