گسترش-پرسنل شهرستانی

 

جدول وضعیت نیروی انسانی گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت در واحدهای تابعه سال 99 
ردیف شهرستان عنوان مسئولیت نام و نام خانوادگی شماره تلفن تماس شماره تلفن همراه
1 آذرشهر کارشناس مسئول گسترش قدرت ناطقی 34229885 9149925275
2 اسكو کارشناس مسئول گسترش ناصر راشدی 33220822 9141093609
3 اهر کارشناس مسئول گسترش زینال خدایی 44232453 9143263211
4 بستان آباد کارشناس مسئول گسترش رحیم شهادتی 43330572 9143014608
5 بناب کارشناس مسئول گسترش رحمان جهانی 37730010 9144200291
6 تبريز کارشناس مسئول گسترش یوسف قره خانی 34401496 9148297484
7 جلفا کارشناس مسئول گسترش مهدی عیوضی 42059013 9144914029
8 خدا آفرین  کارشناس مسئول گسترش هوشنگ ولی پور 44663045 9144268429
9 چاراويماق کارشناس مسئول گسترش سکینه علی پور 52723852 9149029248
10 شبستر کارشناس مسئول گسترش ابراهیم پیری 42425382 9143721469
11 عجب شير کارشناس مسئول گسترش فرزاد تیغ زن 37632292 9144085845
12 كليبر کارشناس مسئول گسترش علی امید 44442289 9144266889
13 مرند کارشناس مسئول گسترش رقیه جلیلی ثانی 42262178 9141906795
14 ملكان کارشناس مسئول گسترش صالح نورحیدری 37841248 9141776642
15 ميانه کارشناس مسئول گسترش اصغر نصیری 52242620 9147843976
16 ورزقان کارشناس مسئول گسترش هدایت قلی زاده فرد 44553426 9144268497
17 هريس کارشناس مسئول گسترش حسن کشی زاده 43435485 9141108059
18 هشترود کارشناس مسئول گسترش علی زیادپور 52626454 9143231992
 
 آشنایی با گروه