مبحث يازدهم: آب مصارف آشاميدني و بهداشتي

 ماده 40: در هر كارگاه بايد بازاء هر 50 نفر كارگر يك آب سرد كن وجود داشته باشد و در كارگاههاي زير 50 نفر وجود يك شير آبخوري ضروري است. شير آبخوري بايد از نوع فواره اي و داراي سپر محافظ باشد تا آبي كه از دهان كارگر بر ميگردد به آن نرسد و لب كارگر نيز با آن تماس پيدا نكند. آبخوري نبايد در مجاورت توالت، دستشويي و دوش باشد و حتي المقدور نزديك به محل كار باشد.

تبصره: در كارگاههايي كه شير برداشت آب آشاميدني بهداشتي وجود ندارد بايستي داراي مخازن بهداشتي آب بوده و ليوان انفرادي يا از ليوانهاي يكبار مصرف استفاده شود.

ماده 41: كارفرما مكلف است براي كارگراني كه در گرماي زياد به مدت مديدي كار مي كنند با تامين مايعات لازم،‌ آب و نمك از دست رفته بدن آنان را جبران نمايد.

ماده 42: آب آشاميدني و مصارف بهداشتي بايد منطبق بر استانداردهاي بهداشتي و مورد تاييد مراجع ذيصلاح باشد.

ماده 43: كارگاههايي كه از شبكه لوله كشي آب شهر استفاده نمي نمايند بايد جهت نمونه برداري و آزمايشهاي لازم براي اطمينان از سالم بودن آب اقدام نمايند، مضافاً در اين نوع كارگاهها استفاده از دستگاه كلرزني براي ضد عفوني آب مصرفي بطوريكه كلر باقي مانده 5/0 - 2/0 قسمت در ميليون باشد ضروري است.

ماده 44: در كارگاههاي كه از آب چاه استفاده مي نمايند ساخت بهره برداري و لوله كشي آب بايد منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.