مبحث دوازدهم: مواد زائد

ماده 45: زباله و فاضلاب اماكن عمومي كارگاهي بايد طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد.

ماده 46: نسبت به پسابهاي صنعتي و مواد زايد صنعتي بايد طبق اصول و ضوابط بهداشتي موجود عمل شود.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.