مبحث چهاردهم: اتاق استراحت زنان

ماده 48: در کارگاههايي كه زنان مشغول بكار مي باشند اتاقي براي استراحت زنان بايد در نظر گرفته شود:

تعداد مبل نيكمتي يا تختخواب كه براي كارگر زن لازم است بقرار ذيل است:
 

 

تعداد تختخواب

تعداد كارگر زن

1

10 تا 100 نفر

2

100 تا 250 نفر

2 بعلاوه 1 تختخواب بازاء‌ هر 250 نفر كارگر زن اضافي

250 نفر و بيشتر

براي هر تخت سطحي برابر 6 متر مربع بايستي دراين اتاق در نظر گرفته شود.

تبصره: در صورتي كه تعداد كارگر زن از ده نفر كمتر است و اتاق مخصوص استراحت زنان در كارخانه وجود ندارد، بايستي محلي را كه خلوت بوده و در محل رفت و آمد افراد نباشد براي استراحت زنان كارگر در نظر گرفته و آنرا براي اين منظور تجهيز نمود.

 

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.