مبحث پانزدهم: شيرخوارگاه و مهد كودك

 ماده 49: در مورد كارگاههايي كه طبق مقررات جاري مشمول تاسيس و استفاده از شيرخوارگاه و مهد كودك هستند بايد از ضوابط و مقررات مربوطه تبعيت نمايند.
 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.